info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 08:18
kontakt
EVEREST

Komunikaty

12/11/19 17:05 EVEREST INVESTMENTS S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019
11/10/19 18:14 EVEREST INVESTMENTS S.A.: Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta
04/10/19 17:28 EVEREST INVESTMENTS S.A.: Zwolnienie z długu
03/10/19 18:47  brak uprawnień GPW: wznowienie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki EVEREST INVESTMENTS SA
17:52  brak uprawnień GPW wznowi obrót akcjami spółki Everest Investments 4 października
02/10/19 23:43 EVEREST INVESTMENTS S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta
14:38 EVEREST INVESTMENTS S.A.: EVEREST INVESTMENTS S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
14:30  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki EVEREST INVESTMENTS S.A.
14:17 EVEREST INVESTMENTS S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego PSr 2019
12:14  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami ZM Henryk Kania, Dreweksu i Everest Investments
30/09/19 23:11 EVEREST INVESTMENTS S.A.: EVEREST INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10/09/19 22:56 EVEREST INVESTMENTS S.A.: Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta
16/07/19 16:50 EVEREST INVESTMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 roku.
04/07/19 11:05 EVEREST INVESTMENTS S.A.: Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
02/07/19 17:06 EVEREST INVESTMENTS S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta