info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.18, godz. 12:30
kontakt
DEKPOL

Komunikaty

10/10/21 18:46  brak uprawnień Dekpol sprzedał w ciągu trzech kwartałów 408 lokali wobec 75 lokali przed rokiem
12:09 DEKPOL S.A.: Informacja o sprzedaży lokali w III kwartale 2021 roku
24/09/21 22:14 DEKPOL S.A.: DEKPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15:55 DEKPOL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną aneksów do umów kredytowych z Alior Bank S.A.
23/09/21 22:07 DEKPOL S.A.: Uzgodnienie kluczowych warunków kontraktu na wykonanie robót budowlanych dwóch hal magazynowych
21:59 DEKPOL S.A.: Uzgodnienie kluczowych warunków kontraktu na wykonanie robót budowlanych hali produkcyjnej
17/09/21 20:11 DEKPOL S.A.: Otrzymanie pozwolenia na budowę II etapu osiedla budynków wielorodzinnych w ramach projektu "Osiedle Kociewskie"
07/09/21 14:49 DEKPOL S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
03/09/21 17:54  brak uprawnień GPW: Komunikat: DEKPOL
05:43 DEKPOL S.A.: Uzgodnienie kluczowych warunków kontraktu na wykonanie robót budowlanych hali magazynowej
01/09/21 14:06 DEKPOL S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z Panattoni Development Europe Sp. z o. o. - korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 31 sierpnia 2021 r.
31/08/21 15:53 DEKPOL S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z Panattoni Development Europe Sp. z o. o.
30/08/21 14:15 DEKPOL S.A.: Realizacja inwestycji deweloperskiej TRIMARE w Sztutowie
25/08/21 17:38 DEKPOL S.A.: Zawarcie kolejnego aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg
19/08/21 23:27 DEKPOL S.A.: Podsumowanie emisji obligacji serii P2021A Spółki