info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 03:38
kontakt
STARHED

Komunikaty

17/09/21 21:48 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/07/21 18:28  brak uprawnień STARHEDGE SA (1/2021) STARHEDGE Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
27/07/21 23:19 STARHEDGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 22 lipca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.
23/07/21 13:22 STARHEDGE S.A.: Powołanie nowej członkini Rady Nadzorczej Spółki
13:00 STARHEDGE S.A.: Treść Uchwał podjętych po przerwie w dniu 22 lipca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A.
05/07/21 19:58 STARHEDGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.
29/06/21 22:37 STARHEDGE S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
00:07 STARHEDGE S.A.: Rezygnacja członkini Rady Nadzorczej Emitenta
28/06/21 23:26 STARHEDGE S.A.: Treść Uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. wraz z ogłoszeniem przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do 22 lipca 2021 r.
01/06/21 21:08 STARHEDGE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
28/05/21 18:12 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/21 12:23 STARHEDGE S.A.: Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
14/05/21 12:07 STARHEDGE S.A.: Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
28/04/21 18:29 STARHEDGE S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
27/04/21 22:18 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego