info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 22:58
kontakt
STARHED

Komunikaty

01/06/21 21:08 STARHEDGE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
28/05/21 18:12 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/21 12:23 STARHEDGE S.A.: Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
14/05/21 12:07 STARHEDGE S.A.: Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
28/04/21 18:29 STARHEDGE S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
27/04/21 22:18 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
22:00 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz raportu rocznego
14/04/21 17:09 STARHEDGE S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
28/01/21 19:58 STARHEDGE S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
20/11/20 21:41 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/09/20 19:04 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/09/20 16:17 STARHEDGE S.A.: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
29/07/20 18:41 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/07/20 11:14 STARHEDGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 2 lipca 2020 roku (godzina 17:00) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.
03/07/20 18:22 STARHEDGE S.A.: Treść Uchwał podjętych w dniu 2 lipca 2020 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.