info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 20:04
kontakt
STARHED

Komunikaty

28/01/21 19:58 STARHEDGE S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
20/11/20 21:41 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/09/20 19:04 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/09/20 16:17 STARHEDGE S.A.: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
29/07/20 18:41 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/07/20 11:14 STARHEDGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 2 lipca 2020 roku (godzina 17:00) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.
03/07/20 18:22 STARHEDGE S.A.: Treść Uchwał podjętych w dniu 2 lipca 2020 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
29/06/20 19:33 STARHEDGE S.A.: Uzupełnienie dokumentów do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
25/06/20 20:25 STARHEDGE S.A.: Zmiana terminu publikacji Raportu okresowego za 1 kwartał 2020 r.
06/06/20 16:49 STARHEDGE S.A.: Zawiadomienie w trybie Art.69 o zmianie stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta
13:34 STARHEDGE S.A.: Zawiadomienie w trybie Art.69 o przekroczeniu 25% stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta
04/06/20 23:12 STARHEDGE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
27/05/20 16:15 STARHEDGE S.A.: Zmiana terminu publikacji Raportu okresowego za 1 kwartał 2020 r.
23/05/20 15:28 STARHEDGE S.A.: Powołanie Zarządu na nową kadencję
22/05/20 18:36 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego