info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.01, godz. 15:53
kontakt
STARHED

Komunikaty

29/01/20 23:01 STARHEDGE S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
02/12/19 21:16 STARHEDGE S.A.: Powołanie Spółki celowej PIOTRKOWSKA ART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
29/11/19 01:40 STARHEDGE S.A.: Powołanie Spółki celowej SOLARIS HOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.(K)
01:25 STARHEDGE S.A.: Powołanie Spółki celowej SOLARIS HOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
28/11/19 20:36 STARHEDGE S.A.: Powołanie Spółki celowej GARDEN HOUSE NOWE SADY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
20:24 STARHEDGE S.A.: Powołanie Spółki celowej CRYSTAL RESIDENCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
26/11/19 00:58 STARHEDGE S.A.: Zawarcie przez Emitenta Umowy przeniesienia własności nieruchomości.
22/11/19 17:58 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/11/19 19:07 STARHEDGE S.A.: Zmiana terminu publikacji śródrocznego skróconego raportu finansowego za okres od 1 stycznia 2019 do 30 września 2019 roku
27/09/19 17:35 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/09/19 11:56  brak uprawnień Zarmen odstępuje od dalszego udziału w procesie dokapitalizowania Elektrobudowy
16/09/19 12:44  brak uprawnień Starhedge złożył warunkową ofertę objęcia akcji Elektrobudowy
07/08/19 22:33 STARHEDGE S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości.
01/07/19 08:56 STARHEDGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2019 roku (godzina 13:00) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A
29/06/19 13:57 STARHEDGE S.A.: Treść Uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2019 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. (Korekta)