info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 04:02
kontakt
AIRWAY

Komunikaty

20/09/19 19:25 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/07/19 19:14 AIRWAY MEDIX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.
27/06/19 20:39 AIRWAY MEDIX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
11/06/19 22:55 AIRWAY MEDIX S.A.: Powołanie Zarządu Airway Medix S.A. na kolejna kadencję
22:42 AIRWAY MEDIX S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r.
31/05/19 18:17 AIRWAY MEDIX S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.
27/05/19 22:24 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/04/19 01:07 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
01:05 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A. formularz raportu rocznego
16/04/19 16:46 AIRWAY MEDIX S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych AIRWAY MEDIX S.A.
12/04/19 09:31 AIRWAY MEDIX S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych AIRWAY MEDIX S.A.
04/04/19 16:57 AIRWAY MEDIX S.A.: Realizacja na rzecz spółki płatności z tytułu transakcji sprzedaży technologii CSS
26/03/19 19:28 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
28/02/19 19:08 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacja nt. częściowego wykupu obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
15/02/19 17:13 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej