info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 19:43
kontakt
AIRWAY

Komunikaty

16/07/21 17:44 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:24 AIRWAY MEDIX S.A.: Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 r.
17:06 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
15/07/21 14:45 AIRWAY MEDIX S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
12:19 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
10:30 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
09/07/21 11:27 AIRWAY MEDIX S.A.: Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie informacji nt. realizacji umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS.
11:23 AIRWAY MEDIX S.A.: Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS
05/07/21 21:58 AIRWAY MEDIX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
30/06/21 16:44 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
00:24 AIRWAY MEDIX S.A.: Powołanie osoby nadzorującej
00:19 AIRWAY MEDIX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
28/06/21 22:17 AIRWAY MEDIX S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
15/06/21 01:10 AIRWAY MEDIX S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
02/06/21 19:41 AIRWAY MEDIX S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.