info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.23, godz. 04:41
kontakt
AIRWAY

Komunikaty

30/01/20 08:15 AIRWAY MEDIX S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
30/12/19 10:30 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
23/12/19 09:58 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacja nt. rozpoczęcia przez jednostkę dominującą procesu analiz możliwych opcji komercjalizacji aktywów Spółki
19/12/19 20:49 AIRWAY MEDIX S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta
02/12/19 16:02 AIRWAY MEDIX S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
22/11/19 18:24 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/09/19 19:25 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/07/19 19:14 AIRWAY MEDIX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.
27/06/19 20:39 AIRWAY MEDIX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
11/06/19 22:55 AIRWAY MEDIX S.A.: Powołanie Zarządu Airway Medix S.A. na kolejna kadencję
22:42 AIRWAY MEDIX S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r.
31/05/19 18:17 AIRWAY MEDIX S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.
27/05/19 22:24 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/04/19 01:07 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
01:05 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A. formularz raportu rocznego