info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.02, godz. 13:36
kontakt
CDRL

Komunikaty

26/05/20 23:52 CDRL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.
12/05/20 16:01 CDRL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S.A. zwołanym na dzień 12 maja 2020 roku
15:48 CDRL S.A.: Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S. A. w dniu 12 maja 2020 roku
23/04/20 09:14  brak uprawnień CDRL otworzyła ponownie 100 sklepów, kilkadziesiąt kolejnych planuje uruchomić 4 V
15/04/20 21:34 CDRL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 maja 2020 roku
27/03/20 07:29 CDRL S.A.: CDRL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:17 CDRL S.A.: CDRL S.A. formularz raportu rocznego
24/03/20 17:12 CDRL S.A.: Wniosek Zarządu oraz rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie sposobu przeznaczenia zysku za 2019 rok
18/03/20 18:37  brak uprawnień Polskie firmy powołują w obliczu kryzysu Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług
16/03/20 18:50  brak uprawnień CDRL szacuje spadek sprzedaży w sklepach własnych w Polsce do końca marca na 30 proc.
17:40 CDRL S.A.: Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
06/03/20 16:08 CDRL S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki
30/01/20 09:56 CDRL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020.
21/01/20 10:27 CDRL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S.A. zwołanym na dzień 16 stycznia 2020 roku
16/01/20 15:19 CDRL S.A.: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej