info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 22:12
kontakt
PLASTBOX

Komunikaty

28/12/20 11:13 PLASTBOX: Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
22/12/20 14:44 PLASTBOX: Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
17/12/20 21:09 PLASTBOX: Zawarcie umowy wielocelowej linii kredytowej
15/12/20 19:31 PLASTBOX: Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
11/12/20 14:34 PLASTBOX: Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
10/12/20 12:37 PLASTBOX: Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
09/12/20 16:06 PLASTBOX: Zawarcie aneksów do znaczących umów
26/11/20 14:52 PLASTBOX: Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
19/11/20 15:34 PLASTBOX: Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
13/11/20 15:27 PLASTBOX: Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
07:50 PLASTBOX: PLASTBOX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/11/20 16:05 PLASTBOX: Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
21/10/20 09:13 PLASTBOX: Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za III kwartały 2020 roku
14/10/20 21:01 PLASTBOX: Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
09/10/20 20:10 PLASTBOX: Korekta powiadomienia o transakcjach dokonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze