info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.09, godz. 14:12
kontakt
PLASTBOX

Komunikaty

03/08/20 16:14 PLASTBOX: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
15:44 PLASTBOX: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
13:11  brak uprawnień Plast-Box wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję
12:53 PLASTBOX: Wypłata dywidendy
24/07/20 16:12 PLASTBOX: Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2020 roku
06/07/20 14:45 PLASTBOX: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
22/05/20 11:20 PLASTBOX: Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
15/05/20 20:22 PLASTBOX: PLASTBOX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/04/20 21:05 PLASTBOX: Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej
27/04/20 09:57 PLASTBOX: Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I kwartał 2020 roku
20/03/20 21:46 PLASTBOX: PLASTBOX formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:33 PLASTBOX: PLASTBOX formularz raportu rocznego
17/03/20 20:25 PLASTBOX: Powołanie Zarządu na nową kadencję
13/03/20 21:39 PLASTBOX: Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej
27/02/20 16:41 PLASTBOX: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania