info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 22:13
kontakt
PLASTBOX

Komunikaty

21/10/20 09:13 PLASTBOX: Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za III kwartały 2020 roku
14/10/20 21:01 PLASTBOX: Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
09/10/20 20:10 PLASTBOX: Korekta powiadomienia o transakcjach dokonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
19:23 PLASTBOX: Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
07/10/20 14:33 PLASTBOX: Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
21/09/20 11:46 PLASTBOX: Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
18/09/20 18:05 PLASTBOX: Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
14/09/20 16:25 PLASTBOX: Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
11/09/20 11:53 PLASTBOX: Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
10/09/20 10:51 PLASTBOX: Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
03/09/20 12:11 PLASTBOX: Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
11:38 PLASTBOX: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
11:36 PLASTBOX: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
27/08/20 07:31 PLASTBOX: PLASTBOX formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
21/08/20 10:41 PLASTBOX: Zawarcie znaczącej umowy ramowej