info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 12:50
kontakt
VIGO

Komunikaty

18/06/21 16:20 VIGO SYSTEM S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
17/06/21 14:28  brak uprawnień Vigo Systems chce zwiększać inwestycje w kolejnych latach i wejść na rynek masowy
16/06/21 15:59  brak uprawnień Vigo System zakłada na 2023 r. 100 mln zł przychodów i 40 mln zł EBITDA (opis)
15:49  brak uprawnień Vigo System zakłada na 2023 r. 100 mln zł przychodów i 40 mln zł EBITDA
15:35 VIGO SYSTEM S.A.: Przyjęcie przez Zarząd strategii rozwoju VIGO System na lata 2021-2026
09/06/21 13:53 VIGO SYSTEM S.A.: KOREKTA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2021 ROKU
01/06/21 14:23 VIGO SYSTEM S.A.: Wpisanie na listę podmiotów rekomendowanych do dofinansowania projektu badawczego - istotny element realizacji Strategii
27/05/21 14:06 VIGO SYSTEM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA na dzień 28 czerwca 2021 roku
09:48 VIGO SYSTEM S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję
26/05/21 11:28 VIGO SYSTEM S.A.: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu - istotny element realizacji Strategii.
25/05/21 14:11 VIGO SYSTEM S.A.: Uchwała RUchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy
13:57 VIGO SYSTEM S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy
19/05/21 11:50  brak uprawnień Ipopema Securities podwyższyła wartość godziwą akcji Vigo System do 850 zł
07/05/21 15:39 VIGO SYSTEM S.A.: VIGO SYSTEM S.A. formularz raportu kwartalnego
15:29 VIGO SYSTEM S.A.: Informacja o przychodach osiągniętych w I kwartale 2021 roku.