info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.26, godz. 04:42
kontakt
SKARBIEC

Komunikaty

20/01/21 12:12 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
13/01/21 19:46 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
12/01/21 17:55 SKARBIEC HOLDING S.A.: Odpowiedź na pytanie akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 5 KSH
05/01/21 18:31  brak uprawnień Fundusz AgioFunds TFI ma poniżej 5 proc. Skarbca
18:01 SKARBIEC HOLDING S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skarbiec Holding S.A.
04/01/21 17:52  brak uprawnień Quercus TFI ma powyżej 5 proc. na WZ Skarbca
17:44 SKARBIEC HOLDING S.A.: Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
30/12/20 19:40 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29-12-2020
12:36 SKARBIEC HOLDING S.A.: Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 grudnia 2020 r.
18/12/20 16:52 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
16:37 SKARBIEC HOLDING S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 grudnia 2020 r.
07/12/20 17:10 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
30/11/20 18:47  brak uprawnień PKO BP Bankowy OFE zszedł poniżej 5 proc. na WZ Skarbca
18:39 SKARBIEC HOLDING S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skarbiec Holding S.A.
27/11/20 12:39 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych