info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.22, godz. 16:52
kontakt
SKARBIEC

Komunikaty

18/11/19 18:01 SKARBIEC HOLDING S.A.: SKARBIEC HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:00 SKARBIEC HOLDING S.A.: Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku
10:09  brak uprawnień Santander BM obniżył cenę docelową Skarbiec Holding do 23 zł
15/11/19 18:35  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za III kwartał roku 2019
17:06 SKARBIEC HOLDING S.A.: SKARBIEC HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/19 16:44 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
06/11/19 11:21  brak uprawnień Skarbiec TFI gotów jest przejąć fundusz Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
25/10/19 18:50 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24-10-2019
17:49 SKARBIEC HOLDING S.A.: Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24.10.2019
24/10/19 16:38  brak uprawnień Skarbiec Holding wypłaci 0,50 zł dywidendy na akcję
16:29 SKARBIEC HOLDING S.A.: Treść uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.10.2019
07/10/19 11:51 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
04/10/19 16:51 SKARBIEC HOLDING S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 16.09.2019 roku w zakresie treści projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. zwołane na dzień 24.10.2019 roku
16:33 SKARBIEC HOLDING S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding za okres 01.07.2018-30.06.2019
23/09/19 15:19 SKARBIEC HOLDING S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 06.09.2019 - "Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A."