info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 09:58
kontakt
SKARBIEC

Komunikaty

14/07/21 18:05 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
10/06/21 17:08 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
14/05/21 18:03 SKARBIEC HOLDING S.A.: SKARBIEC HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/21 23:52 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
28/04/21 13:38  brak uprawnień MetLife OFE ma mniej niż 5 proc. akcji Skarbca
13:32 SKARBIEC HOLDING S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skarbiec Holding S.A.
13/04/21 13:06 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
12/04/21 14:31 SKARBIEC HOLDING S.A.: Informacja o powzięciu informacji o rekomendowaniu projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBR
06/04/21 19:34  brak uprawnień Quercus TFI ma poniżej 5 proc. na WZ Skarbca
19:25 SKARBIEC HOLDING S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skarbiec Holding S.A.
31/03/21 20:13 SKARBIEC HOLDING S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding S.A.
05/03/21 16:19 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
04/03/21 09:52  brak uprawnień Santander BM podwyższył rekomendację dla Skarbca do "kupuj"
16/02/21 07:26  brak uprawnień Skarbiec Holding miał 40,5 mln zł zysku netto w pierwszej połowie roku 2020/2021
15/02/21 23:12 SKARBIEC HOLDING S.A.: SKARBIEC HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego