info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 20:42
kontakt
SKARBIEC

Komunikaty

16/10/20 13:17 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
13/10/20 13:05 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
12/10/20 21:22 SKARBIEC HOLDING S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Skarbiec TFI S.A.
05/10/20 18:13  brak uprawnień Skarbiec Holding miał 29,9 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2019/2020
17:37 SKARBIEC HOLDING S.A.: SKARBIEC HOLDING S.A. formularz raportu rocznego
17:36 SKARBIEC HOLDING S.A.: SKARBIEC HOLDING S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
01/10/20 10:17 SKARBIEC HOLDING S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Skarbiec TFI S.A.
28/09/20 20:53 SKARBIEC HOLDING S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za okres od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 czerwca 2020r
25/09/20 16:03 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
18/09/20 18:49 SKARBIEC HOLDING S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za okres od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 czerwca 2020r
17/09/20 16:38  brak uprawnień BM mBanku podwyższyło rekomendację dla Skarbiec Holding do "akumuluj"
09/09/20 11:25 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
01/09/20 11:45 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31-08-2020
11:40 SKARBIEC HOLDING S.A.: Informacje bieżące dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.08.2020
10/08/20 19:14 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.