info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 04:59
kontakt
MDEVELOP

Komunikaty

15/09/21 16:50 M FOOD S.A.: Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
16/08/21 22:22  brak uprawnień M FOOD SA (10/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2021 r.
06/08/21 16:23 M FOOD S.A.: Istotna informacja
30/06/21 10:08 M FOOD S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A. w dniu 29.06.2021 r.
09:36  brak uprawnień M FOOD SA (9/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
02/06/21 10:40 M FOOD S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.
10:35  brak uprawnień M FOOD SA (8/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.
01/06/21 00:33  brak uprawnień M FOOD SA (7/2021) Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2020.
00:25  brak uprawnień M FOOD SA (6/2021) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2020.
17/05/21 21:28  brak uprawnień M FOOD SA (5/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2021 r.
12/05/21 16:39  brak uprawnień M FOOD SA (4/2021) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego
15/02/21 22:43  brak uprawnień M FOOD SA (3/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2020 r.
19/01/21 20:09 M FOOD S.A.: Istotna informacja
19:20  brak uprawnień M FOOD SA (2/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
15/01/21 12:46  brak uprawnień M FOOD SA (1/2021) Piąte wezwanie M FOOD S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji