info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.15, godz. 12:12
kontakt
MDEVELOP

Komunikaty

14/11/19 21:19 brak uprawnień M FOOD SA (16/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2019 r.
23/09/19 11:12 M FOOD S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A. w dniu 18.09.2019 r.
19/09/19 17:17 brak uprawnień M FOOD SA (15/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 18 września 2019 roku
11/09/19 09:27 M FOOD S.A.: Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną
19/08/19 18:03 brak uprawnień GPW: od dnia 20 sierpnia 2019 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki M FOOD SA
15/08/19 19:51 M FOOD S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.
19:43 brak uprawnień M FOOD SA (14/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.
14/08/19 20:55 brak uprawnień M FOOD SA (13/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2019 r
17:16 brak uprawnień M FOOD SA (12/2019) Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2018
17:11 brak uprawnień M FOOD SA (11/2019) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2018
12/08/19 17:43 brak uprawnień M FOOD SA (10/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
31/07/19 16:55 brak uprawnień M FOOD SA (9/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
19/07/19 17:42 M FOOD S.A.: Podpisanie istotnych umów przez spółki zależne
27/06/19 15:47 brak uprawnień M FOOD SA (8/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
24/06/19 16:04 brak uprawnień M FOOD SA (7/2019) Nałożenie kary pieniężnej na Spółkę