info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.29, godz. 14:18
kontakt
SNIEZKA

Komunikaty

27/03/20 17:57  brak uprawnień Zysk netto Śnieżki w 2019 roku spadł o 1,2 proc. do 62,7 mln zł
17:12 ŚNIEZKA: ŚNIEZKA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:08 ŚNIEZKA: ŚNIEZKA formularz raportu rocznego
23/03/20 19:38  brak uprawnień Śnieżka czasowo ograniczyła produkcję na Ukrainie
19:26 ŚNIEZKA: Czasowe ograniczenie produkcji w Śnieżka-Ukraina Sp. z.o.o., spółce zależnej FFiL Śnieżka SA
11/02/20 07:28  brak uprawnień Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych w '19 wzrosła o 4,3 proc. do 2,23 mld zł - PZPFiK
30/01/20 12:54 ŚNIEZKA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
12/12/19 10:51 ŚNIEZKA: Informacja o ostatecznej wartości dopłat wynikających z rozliczenia dotacji uzyskanych w przeszłości i zatrzymanych przez Poli-Farbe
28/11/19 13:31  brak uprawnień Śnieżka może powrócić do akwizycji najwcześniej w 2022 roku
07:34  brak uprawnień Zysk netto Śnieżki w III kw. 2019 roku wyniósł 33,8 mln zł, wzrósł 29,6 proc. rdr
07:06 ŚNIEZKA: ŚNIEZKA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/10/19 14:45 ŚNIEZKA: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA
04/10/19 14:25  brak uprawnień Nationale-Nederlanden OFE zwiększyło udział w Śnieżce powyżej progu 5 proc.
13:54 ŚNIEZKA: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA
20/09/19 12:16  brak uprawnień Śnieżka zakłada powrót rentowności EBITDA sprzed przejęcia Poli-Farbe najwcześniej po 2021 r.