info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.27, godz. 02:27
kontakt
SNIEZKA

Komunikaty

28/09/20 14:11 ŚNIEZKA: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
17/09/20 10:35  brak uprawnień Śnieżka spodziewa się bardzo dobrych wyników w 2020 roku
16/09/20 17:38  brak uprawnień Śnieżka poprawiła wyniki o połowę dzięki wzrostowi popytu na materiały remontowo-budowlane
17:07 ŚNIEZKA: ŚNIEZKA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/08/20 18:09  brak uprawnień Śnieżka wyodrębni od września pion handlowy jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa
17:26 ŚNIEZKA: Wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
09:51 ŚNIEZKA: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
14/08/20 10:33 ŚNIEZKA: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
11/08/20 10:39  brak uprawnień Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych w II kw. wzrosła o 14 proc. rdr - PZPFiK
10/08/20 15:49 ŚNIEZKA: Zawarcie umowy pożyczki
30/07/20 12:16 ŚNIEZKA: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
22/07/20 17:49  brak uprawnień Śnieżka szacuje skonsolidowany zysk netto w II kw. na 38,5 mln zł, wzrost o 89,7 proc. rdr (opis)
17:41  brak uprawnień Śnieżka szacuje skonsolidowany zysk netto w II kw. na 38,5 mln zł, wzrost o 89,7 proc. rdr
17:30 ŚNIEZKA: Szacunkowe, wybrane wyniki Grupy Kapitałowej Śnieżka za II kwartał 2020 r. i za całe I półrocze 2020 r.
17/07/20 12:36  brak uprawnień Ipopema rekomenduje "kupuj" Śnieżkę, wartość godziwa 97,3 zł