info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.10, godz. 07:46
kontakt
SNIEZKA

Komunikaty

30/07/20 12:16 ŚNIEZKA: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
22/07/20 17:49  brak uprawnień Śnieżka szacuje skonsolidowany zysk netto w II kw. na 38,5 mln zł, wzrost o 89,7 proc. rdr (opis)
17:41  brak uprawnień Śnieżka szacuje skonsolidowany zysk netto w II kw. na 38,5 mln zł, wzrost o 89,7 proc. rdr
17:30 ŚNIEZKA: Szacunkowe, wybrane wyniki Grupy Kapitałowej Śnieżka za II kwartał 2020 r. i za całe I półrocze 2020 r.
17/07/20 12:36  brak uprawnień Ipopema rekomenduje "kupuj" Śnieżkę, wartość godziwa 97,3 zł
15/07/20 11:09 ŚNIEZKA: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
01/07/20 15:03 ŚNIEZKA: Zawarcie aneksu do umowy faktoringu
30/06/20 15:22 ŚNIEZKA: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji?
16/06/20 16:59 ŚNIEZKA: Korekta raportu bieżącego nr 11/2020 - Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZ
16:41 ŚNIEZKA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:23  brak uprawnień Śnieżka wypłaci 2,6 zł dywidendy na akcję za '19
16:22 ŚNIEZKA: Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZ
16:18 ŚNIEZKA: Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
25/05/20 15:35 ŚNIEZKA: Przyjęcie polityki dywidendowej dla spółki zależnej Poli-Farbe Vegyipari Kft.
10:23  brak uprawnień Śnieżka widzi pozytywne trendy w popycie w Polsce, nie spodziewa się zakłóceń w II kw. 2020 roku