info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.03, godz. 03:32
kontakt
SNIEZKA

Komunikaty

31/07/21 07:58  brak uprawnień ŚNIEŻKA SA (2/2021) Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
20/05/21 10:54  brak uprawnień Śnieżka nie wyklucza kolejnych podwyżek cen w związku ze wzrostem cen surowców w 2021 roku
19/05/21 17:37  brak uprawnień Zysk netto Śnieżki w I kw. '21 wzrósł o 14,8 proc. rdr do 16,3 mln zł
17:10 ŚNIEZKA: ŚNIEZKA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/04/21 15:41 ŚNIEZKA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14:56 ŚNIEZKA: Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZ
14:49  brak uprawnień Śnieżka wypłaci 3,6 zł dywidendy na akcję za '20
14:42 ŚNIEZKA: Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
27/04/21 13:39 ŚNIEZKA: Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej, dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
21/04/21 14:36 ŚNIEZKA: Zmiana adresu strony internetowej
09/04/21 15:07 ŚNIEZKA: Korekta raportu 6/2021: Termin, porządek obrad i treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL "Śnieżka" S.A.
01/04/21 16:14 ŚNIEZKA: Termin, porządek obrad i treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL "Śnieżka" S.A.
30/03/21 12:11  brak uprawnień Śnieżka nie wyklucza w przyszłości akwizycji; w '21 chce bardziej aktywnie działać na Węgrzech
29/03/21 18:09  brak uprawnień Zarząd Śnieżki rekomenduje wypłatę 3,6 zł dywidendy na akcję za '20
18:08  brak uprawnień Zysk netto Śnieżki w '20 wzrósł o 37,6 proc. rdr do 86,2 mln zł