info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 03:24
kontakt
SNIEZKA

Komunikaty

09/04/21 15:07 ŚNIEZKA: Korekta raportu 6/2021: Termin, porządek obrad i treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL "Śnieżka" S.A.
01/04/21 16:14 ŚNIEZKA: Termin, porządek obrad i treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL "Śnieżka" S.A.
30/03/21 12:11  brak uprawnień Śnieżka nie wyklucza w przyszłości akwizycji; w '21 chce bardziej aktywnie działać na Węgrzech
29/03/21 18:09  brak uprawnień Zarząd Śnieżki rekomenduje wypłatę 3,6 zł dywidendy na akcję za '20
18:08  brak uprawnień Zysk netto Śnieżki w '20 wzrósł o 37,6 proc. rdr do 86,2 mln zł
17:57 ŚNIEZKA: Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy
17:12 ŚNIEZKA: ŚNIEZKA formularz raportu rocznego
17:08 ŚNIEZKA: ŚNIEZKA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
25/03/21 12:14  brak uprawnień ŚNIEŻKA SA (1/2021) Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
16/03/21 14:10  brak uprawnień Zachowania zakupowe wrócą do standardów sprzed pandemii, wyzwaniem ciągłość dostaw - FFiL Śnieżka (wywiad)
10:28  brak uprawnień Ostatnie miesiące przynoszą istotny wzrost cen surowców stosowanych w chemii budowlanej - PZPFiK
26/02/21 14:10 ŚNIEZKA: Powołanie nowego Członka Zarządu
11/02/21 14:52 ŚNIEZKA: Podpisanie aneksu do umowy kredytu wielocelowego
14:51 ŚNIEZKA: Podpisanie aneksu do umowy kredytu obrotowego odnawialnego
09/02/21 08:24  brak uprawnień Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych w '20 wzrosła o 6,2 proc. do 2,38 mld zł - PZPFiK