info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 05:38
kontakt
KORBUDOM

Komunikaty

30/09/19 18:04 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
05/09/19 18:42 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Rejestracja przez Sąd połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi
23/07/19 21:31 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 23 lipca 2019r.
21:27 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 23 lipca 2019r.
17/07/19 18:20  brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A.
16/07/19 17:24 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Otrzymanie Postanowienia z Sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego Emitenta
12/07/19 16:51 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
26/06/19 20:24 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta
25/06/19 21:29 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 25 czerwca 2019r.
21:27 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 czerwca 2019r.
24/06/19 12:31 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23 lipca 2019r.
12:27 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 lipca 2019r.
19/06/19 14:48 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Uzupełnienie do raportu dotyczącego projektów uchwał na WZ Spółki zwołane na dzień 25 czerwca 2019r.
30/05/19 21:57 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA formularz raportu kwartalnego
17/05/19 14:59 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 czerwca 2019r.