info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 11:08
kontakt
KORBUDOM

Komunikaty

29/04/21 21:27 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA formularz raportu rocznego
21:16 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
15/03/21 20:35 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Powzięcie informacji o zmianie Postanowienia Sądu w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli
01/02/21 18:47  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A.
28/01/21 19:28  brak uprawnień KB Dom złożył wniosek o ogłoszenie upadłości
19:10 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Złożenie przez Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości
27/01/21 22:40 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Podpisanie Aneksu do umowy pożyczki
15:26 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2021
21/12/20 16:25 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Otrzymanie od podmiotu zależnego od Emitenta informacji o zatwierdzeniu przez Sąd Planu restrukturyzacji
08/12/20 12:38 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Piąte wezwanie Korporacja Budowlana Dom SA do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
30/11/20 19:28 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/11/20 16:11 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za 3Q 2020r.
20/11/20 15:50 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Czwarte wezwanie Korporacja Budowlana Dom SA do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
05/11/20 16:50 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Trzecie wezwanie Korporacja Budowlana Dom SA do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
21/10/20 13:53 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Drugie wezwanie Korporacja Budowlana Dom SA do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji