info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.26, godz. 20:53
kontakt
KORBUDOM

Komunikaty

22/09/20 17:33 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Korekta sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za 2019 rok
12/08/20 17:08 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Otrzymanie od podmiotu zależnego od Emitenta informacji o ustanowieniu Rady Wierzycieli
30/07/20 19:14 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Powołanie osoby zarządzającej
29/07/20 21:27 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Uzupełnienie do informacji zawartych w raportach okresowych Emitenta
20/07/20 17:30 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
15/07/20 12:04 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Otrzymanie wezwań do zapłaty
14/07/20 12:51 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: INFORMACJA O OTRZYMANYCH WEZWANIACH DO ZAPŁATY
07/07/20 21:02 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 lipca 2020 roku
21:00 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
20:57 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 7 lipca 2020r.
03/07/20 17:45 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Otrzymanie postanowienia o umorzeniu śledztwa
17:26 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 6/2020 dotyczącego projektów uchwał na WZ Spółki zwołane na dzień 7 lipca 2020r.
10/06/20 18:47 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 7 lipca 2020r.
18:40 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 lipca 2020r.
29/05/20 18:08 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego