info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.22, godz. 00:44
kontakt
GEOTERM

Komunikaty

09/09/21 12:24 GEO-TERM POLSKA S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie dobrowolnej spłaty wymagalnych należności Emitenta
27/08/21 15:24 GEO-TERM POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 sierpnia 2021 r.
15:18  brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA (14/2021) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 sierpnia 2021 r.
16/08/21 14:54  brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA (13/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r. Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
06/08/21 09:44 GEO-TERM POLSKA S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
04/08/21 12:36 GEO-TERM POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03 sierpnia 2021 r.
12:31  brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA (12/2021) Odwołanie członka Rady Nadzorczej
12:28  brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA (11/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03 sierpnia 2021 r.
02/08/21 13:36  brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA (10/2021) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
09:29 GEO-TERM POLSKA S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej
30/07/21 10:15 GEO-TERM POLSKA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GEO-TERM Polska S.A.
10:05  brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA (9/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GEO-TERM Polska S.A.
28/07/21 16:21  brak uprawnień GEO-TERM POLSKA SA (8/2021) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
19/07/21 15:28 GEO-TERM POLSKA S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji
16/07/21 17:43 GEO-TERM POLSKA S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie