info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 20:32
kontakt
INVESTEK

Komunikaty

31/03/21 15:13 INVESTEKO S.A.: Zawarcie istotnej umowy
19/03/21 14:40  brak uprawnień INVESTEKO SA (5/2021) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INVESTEKO S.A. za 2020 rok
14:32  brak uprawnień INVESTEKO SA (4/2021) Jednostkowy raport roczny INVESTEKO S.A. za 2020 rok
11/03/21 11:54  brak uprawnień INVESTEKO SA (3/2021) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 r. i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.
08/03/21 13:46 INVESTEKO S.A.: Informacja o pozytywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu LIFE
26/02/21 13:11  brak uprawnień INVESTEKO SA (2/2021) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 r. i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.
17/02/21 16:11 INVESTEKO S.A.: Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu LIFE
01/02/21 15:52 INVESTEKO S.A.: Powołanie Członka Zarządu Spółki zależnej
28/01/21 15:27  brak uprawnień INVESTEKO SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
30/12/20 14:50 INVESTEKO S.A.: Piąte wezwanie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
08/12/20 13:00 INVESTEKO S.A.: Czwarte wezwanie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
30/11/20 12:40  brak uprawnień INVESTEKO SA (14/2020) Terminowy wykup i umorzenie obligacji serii F
19/11/20 14:07  brak uprawnień INVESTEKO SA (13/2020) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zamierzone zmiany statutu.
11:25 INVESTEKO S.A.: Uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy komercyjnej autorskiej technologii zgazowania odpadów LIFETEC
18/11/20 12:39  brak uprawnień INVESTEKO SA (12/2020) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem