info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 04:06
kontakt
INVESTEK

Komunikaty

30/12/20 14:50 INVESTEKO S.A.: Piąte wezwanie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
08/12/20 13:00 INVESTEKO S.A.: Czwarte wezwanie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
30/11/20 12:40  brak uprawnień INVESTEKO SA (14/2020) Terminowy wykup i umorzenie obligacji serii F
19/11/20 14:07  brak uprawnień INVESTEKO SA (13/2020) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zamierzone zmiany statutu.
11:25 INVESTEKO S.A.: Uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy komercyjnej autorskiej technologii zgazowania odpadów LIFETEC
18/11/20 12:39  brak uprawnień INVESTEKO SA (12/2020) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
13/11/20 14:41  brak uprawnień INVESTEKO SA (11/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku.
09:56 INVESTEKO S.A.: Trzecie wezwanie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
10/11/20 10:09 INVESTEKO S.A.: Informacja o wyniku oceny wniosku o dofinansowanie
29/10/20 12:31 INVESTEKO S.A.: Uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy komercyjnej autorskiej technologii zgazowania odpadów LIFETEC
22/10/20 08:44 INVESTEKO S.A.: Szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe za 9 miesięcy 2020 roku.
21/10/20 13:27 INVESTEKO S.A.: Drugie wezwanie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
07/10/20 10:03 INVESTEKO S.A.: Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu LIFE
30/09/20 12:32 INVESTEKO S.A.: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
10/09/20 14:17 INVESTEKO S.A.: Zawarcie istotnej umowy