info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.19, godz. 23:40
kontakt
INVESTEK

Komunikaty

07/10/20 10:03 INVESTEKO S.A.: Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu LIFE
30/09/20 12:32 INVESTEKO S.A.: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
10/09/20 14:17 INVESTEKO S.A.: Zawarcie istotnej umowy
08/09/20 15:42 INVESTEKO S.A.: Wybór oferty spółki zależnej INVESTEKO S.A. na obsługę w zakresie ochrony środowiska 58 obiektów wielkopowierzchniowych.
02/09/20 10:33 INVESTEKO S.A.: Zawarcie istotnej umowy
13/08/20 14:09  brak uprawnień INVESTEKO SA (10/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku.
10/08/20 13:14 INVESTEKO S.A.: Zawarcie Umowy inwestycyjnej
24/07/20 14:20 INVESTEKO S.A.: Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2020 roku
16/07/20 10:35 INVESTEKO S.A.: Uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy komercyjnej autorskiej technologii zgazowania odpadów LIFETEC.
14/07/20 20:47 INVESTEKO S.A.: Złożenie wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów z programu LIFE.
29/06/20 15:34  brak uprawnień INVESTEKO SA (9/2020) Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję.
13:54 INVESTEKO S.A.: Informacja o postępach w realizacji istotnej umowy
26/06/20 10:02 INVESTEKO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
25/06/20 13:09  brak uprawnień INVESTEKO SA (8/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
24/06/20 14:54 INVESTEKO S.A.: Nawiązanie współpracy w ramach międzynarodowego konsorcjum, którego celem jest rozwój technologii recyklingu i naprawy odpadowych paneli fotowoltaicznych w Unii Europejskiej.