info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 04:01
kontakt
INVESTEK

Komunikaty

01/09/21 13:11  brak uprawnień INVESTEKO SA (10/2021) Zamierzone zmiany Statutu
31/08/21 15:24 INVESTEKO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 września 2021 roku.
14:49  brak uprawnień INVESTEKO SA (9/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 września 2021 r.
13/08/21 14:38  brak uprawnień INVESTEKO SA (8/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2021 roku.
28/07/21 15:44 INVESTEKO S.A.: Zawarcie istotnej umowy
01/07/21 13:45 INVESTEKO S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie z programu LIFE z Komisją Europejską
10/06/21 15:58 INVESTEKO S.A.: Zawarcie istotnej umowy
17/05/21 14:02  brak uprawnień INVESTEKO SA (7/2021) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I
10:49 INVESTEKO S.A.: Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie budowy bloku kogeneracyjnego opalanego paliwem alternatywnym z odpadów komunalnych ze środków NFOŚiGW
14/05/21 11:20  brak uprawnień INVESTEKO SA (6/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 r.
31/03/21 15:13 INVESTEKO S.A.: Zawarcie istotnej umowy
19/03/21 14:40  brak uprawnień INVESTEKO SA (5/2021) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INVESTEKO S.A. za 2020 rok
14:32  brak uprawnień INVESTEKO SA (4/2021) Jednostkowy raport roczny INVESTEKO S.A. za 2020 rok
11/03/21 11:54  brak uprawnień INVESTEKO SA (3/2021) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 r. i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.
08/03/21 13:46 INVESTEKO S.A.: Informacja o pozytywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu LIFE