info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.21, godz. 16:58
kontakt
INVESTEK

Komunikaty

13/11/19 20:25  brak uprawnień INVESTEKO SA (18/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku
13/08/19 13:32  brak uprawnień INVESTEKO SA (17/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku.
29/07/19 13:18 INVESTEKO S.A.: Zawarcie istotnej umowy
19/07/19 15:00 INVESTEKO S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
28/06/19 11:31 INVESTEKO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ
09:36  brak uprawnień INVESTEKO SA (16/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 roku
14/06/19 12:29  brak uprawnień INVESTEKO SA (15/2019) Emisja Obligacji serii E i Obligacji serii F
12/06/19 12:25 INVESTEKO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ
11:46  brak uprawnień INVESTEKO SA (14/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2019 roku.
10/06/19 22:55  brak uprawnień INVESTEKO SA (13/2019) Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2019 r.
04/06/19 22:07  brak uprawnień INVESTEKO SA (12/2019) Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2018 r.
31/05/19 22:12  brak uprawnień INVESTEKO SA (11/2019) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INVESTEKO S.A. za 2018 rok
21:58  brak uprawnień INVESTEKO SA (10/2019) Jednostkowy raport roczny INVESTEKO S.A. za 2018 rok
17:27 INVESTEKO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17:22  brak uprawnień INVESTEKO SA (9/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał