info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 23:25
kontakt
INVESTEK

Komunikaty

10/06/21 15:58 INVESTEKO S.A.: Zawarcie istotnej umowy
17/05/21 14:02  brak uprawnień INVESTEKO SA (7/2021) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I
10:49 INVESTEKO S.A.: Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie budowy bloku kogeneracyjnego opalanego paliwem alternatywnym z odpadów komunalnych ze środków NFOŚiGW
14/05/21 11:20  brak uprawnień INVESTEKO SA (6/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 r.
31/03/21 15:13 INVESTEKO S.A.: Zawarcie istotnej umowy
19/03/21 14:40  brak uprawnień INVESTEKO SA (5/2021) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INVESTEKO S.A. za 2020 rok
14:32  brak uprawnień INVESTEKO SA (4/2021) Jednostkowy raport roczny INVESTEKO S.A. za 2020 rok
11/03/21 11:54  brak uprawnień INVESTEKO SA (3/2021) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 r. i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.
08/03/21 13:46 INVESTEKO S.A.: Informacja o pozytywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu LIFE
26/02/21 13:11  brak uprawnień INVESTEKO SA (2/2021) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 r. i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.
17/02/21 16:11 INVESTEKO S.A.: Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu LIFE
01/02/21 15:52 INVESTEKO S.A.: Powołanie Członka Zarządu Spółki zależnej
28/01/21 15:27  brak uprawnień INVESTEKO SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
30/12/20 14:50 INVESTEKO S.A.: Piąte wezwanie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
08/12/20 13:00 INVESTEKO S.A.: Czwarte wezwanie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji