info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.12, godz. 13:47
kontakt
REDAN

Komunikaty

08/11/19 07:51 REDAN: Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w październiku 2019 r.
04/10/19 13:13  brak uprawnień Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za IX i okres I-IX 2019 r. (tabela)
07:00 REDAN: Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan we wrześniu 2019 r.
30/09/19 23:07 REDAN: REDAN formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/09/19 07:41  brak uprawnień Redan od 18 lipca będzie konsolidował TXM metodą praw własności
07:22 REDAN: Utrata przez Redan kontroli - w rozumieniu MSSF 10 - nad TXM SA w restrukturyzacji
26/09/19 17:25 REDAN: Informacja o transakcjach na akcjach Redan SA wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
19/09/19 19:00 REDAN: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 r.
12:46  brak uprawnień TXM zamierza przekroczyć próg rentowności w 2021 r.
11:21 REDAN: Złożenie przez spółkę zależną Emitenta - TXM SA w restrukturyzacji planu restrukturyzacyjnego uwzględniającego propozycje układowe oraz spis wierzytelności
09:09  brak uprawnień TXM złożył plan restrukturyzacyjny
18/09/19 19:51  brak uprawnień Banki przystąpią do negocjacji ostatecznej umowy restrukturyzacyjnej zadłużenia TXM
08:47  brak uprawnień TXM ma nową umowę z bankami, która zakłada konwersję 46 proc. wierzytelności na akcje
08:19 REDAN: Uzgodnienie przez spółkę zależną Emitenta - TXM SA w restrukturyzacji - z bankami finansującymi zasad docelowej restrukturyzacji zadłużenia finansowego
05/09/19 11:54 REDAN: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 r.