info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.17, godz. 22:46
kontakt
UNIMOT

Komunikaty

12/08/19 12:00  brak uprawnień Unimot zdecydował o częściowej dezinwestycji aktywów w segmencie gazu ziemnego
10:45 UNIMOT S.A.: Podjęcie decyzji o częściowej dezinwestycji dotyczącej spółek zależnych prowadzących działalność w obszarze gazu ziemnego
08/08/19 15:20 UNIMOT S.A.: Rejestracja zmian Statutu Unimot S.A.
05/08/19 16:11  brak uprawnień Unimot podnosi prognozę skorygowanego zysku EBITDA w '19 do 46,2 mln zł
16:03  brak uprawnień Unimot szacuje, że miał w II kw. 2019 roku 15,1 mln zł EBITDA
15:57 UNIMOT S.A.: Podwyższenie prognozy skorygowanej EBITDA na 2019 r.
15:43 UNIMOT S.A.: Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za II kwartał 2019 r.
17/07/19 09:11  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Unimotu do 25,5 zł
21/06/19 10:24 UNIMOT S.A.: Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
19/06/19 16:35  brak uprawnień Unimot byłby zainteresowany włączeniem do sieci Avia części stacji po fuzji Orlenu z Lotosem
12:36  brak uprawnień Unimot zainwestuje do 9,5 mln zł we właściciela platformy blinkee. city
12:10 UNIMOT S.A.: Podpisanie umowy inwestycyjnej w sprawie inwestycji w Green Electricity sp. z o.o. ("Umowa")
18/06/19 16:21  brak uprawnień Unimot planuje zainwestować do 9,5 mln zł w spółkę Green Electricity
16:07 UNIMOT S.A.: Podjęcie decyzji oraz ustalenie istotnych warunków inwestycji kapitałowej Emitenta w spółkę z branży elektromobilności
11/06/19 12:11  brak uprawnień Unimot otworzył pierwszą stację paliw Avia na Ukrainie