info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 03:19
kontakt
APANET

Komunikaty

14/08/19 13:01 APANET S.A.: Korekta raportu ESPI nr 40/2019 - Zobowiązanie dotyczące akcji Emitenta
08/08/19 22:48  brak uprawnień APANET SA (32/2019) Raport kwartalny za II kw. 2019 r.
21:17 APANET S.A.: Zobowiązanie dotyczące akcji Emitenta
08/07/19 11:10 APANET S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
10:08 APANET S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
04/07/19 15:19 APANET S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2019 r.
29/06/19 23:32  brak uprawnień APANET SA (31/2019) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
22:29  brak uprawnień APANET SA (30/2019) Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 czerwca 2019 r.
26/06/19 23:39  brak uprawnień APANET SA (29/2019) Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
24/06/19 17:39  brak uprawnień APANET SA (28/2019) Nałożenie na Spółkę kary pieniężnej
21/06/19 23:05 APANET S.A.: Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A.
22:50  brak uprawnień APANET SA (27/2019) Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A.
19:56  brak uprawnień GPW: nałożenie kary pieniężnej na spółkę APANET SA
11/06/19 09:09  brak uprawnień GPW: Komunikat - APANET SA
10/06/19 23:14 APANET S.A.: Zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Emitentem i spółką zależną