info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 18:20
kontakt
APANET

Komunikaty

20/07/21 19:07  brak uprawnień APANET SA (17/2021) Zmiany w Zarządzie Emitenta
18:59  brak uprawnień APANET SA (16/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 lipca 2021 r.
07/07/21 08:44  brak uprawnień APANET SA (15/2021) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść uchwał podjętych do przerwy
25/06/21 19:29  brak uprawnień APANET SA (14/2021) Korekta raportu ESPI 8/2021 dotyczącego treści podjętych uchwał oraz o ogłoszeniu przerwy w ZWZ
07:40 APANET S.A.: Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 24.06.2021 r.
03/06/21 16:53 APANET S.A.: Uzupełnienie raportów o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia roszczeń przeciwko Panu Janowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji
01/06/21 14:48 APANET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.06.2021 r. wraz z projektami uchwał
29/05/21 23:58 APANET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.06.2021 r. wraz z projektami uchwał
23:49  brak uprawnień APANET SA (13/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.06.2021 r. wraz z projektami uchwał
23:41  brak uprawnień APANET SA (12/2021) Raport roczny spółki Apanet S.A. za 2020 rok
20:57 APANET S.A.: Informacja o umorzeniu śledztwa w sprawie popełnienia przestępstwa na szkodę Emitenta oraz o złożeniu zażalenia przez Emitenta
27/05/21 23:13  brak uprawnień APANET SA (11/2021) Korekta raportu nr 5/2021 - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku
07:07  brak uprawnień APANET SA (10/2021) Wybór biegłego rewidenta
10/05/21 23:28  brak uprawnień APANET SA (9/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
16/04/21 23:59 APANET S.A.: Informacja o oddaleniu powództwa spółki zależnej