info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.27, godz. 09:13
kontakt
POLWAX

Komunikaty

25/02/20 13:25  brak uprawnień Polwax skorygował kwotę roszczeń i wzywa Orlen Projekt do zapłaty łącznie 132,15 mln zł
13:12 POLWAX S.A.: Skierowanie wezwania do zapłaty w stosunku do Orlen Projekt S.A. w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi" - po dokonaniu aktualizacji kalkulacji szkód
21/02/20 16:56 POLWAX S.A.: Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2020.
31/01/20 13:53  brak uprawnień Nowa strategia Polwaksu zakłada m.in. osiągnięcie 17 mln zł EBITDA i 260 mln zł przychodów w '22
13:24 POLWAX S.A.: Kluczowe elementy strategii Polwax S.A. na lata 2020-2022 oraz wznowienie prac prospektowych.
28/01/20 14:50 POLWAX S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
24/01/20 15:27 POLWAX S.A.: Zawarcie przez Polwax S.A. aneksu do umowy na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją.
20/12/19 16:43  brak uprawnień Polwax wzywa Orlen Projekt do zapłaty łącznie 139,6 mln zł
16:25 POLWAX S.A.: Skierowanie wezwania do zapłaty w stosunku do Orlen Projekt S.A. w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi"
19/12/19 20:13  brak uprawnień Polwax rezygnuje z realizacji instalacji odolejenia, wystąpi z roszczeniami do Orlenu
19:44 POLWAX S.A.: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej - Informacja dotycząca negocjacji z ORLEN Projekt S.A. oraz informacja na temat statusu negocjacji i decyzji co do prowadzenia inwestycji pod nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi".
29/11/19 14:54 POLWAX S.A.: Wyniki spółki POLWAX S.A. za dziesięć miesięcy 2019 roku.
21/11/19 15:39 POLWAX S.A.: Zawarcie przez Polwax S.A. umowy na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją - wybór Inżyniera Kontraktu.
19/11/19 17:22 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
13/11/19 18:22 POLWAX S.A.: Wyniki badań gruntu poniżej poziomu zero na którym składowano odpad ziemi z terenu budowy.