info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.19, godz. 07:50
kontakt
POLWAX

Komunikaty

16/08/19 12:27 POLWAX S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce.
14/08/19 14:40 POLWAX S.A.: Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
12/08/19 21:28 POLWAX S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
07/08/19 16:21 POLWAX S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
01/08/19 17:41 POLWAX S.A.: Odstąpienie od umowy na pełnienie nadzoru nad realizacją Inwestycji FUTURE oraz rozpoczęcie procedury wyboru nowego Inżyniera Kontraktu - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
31/07/19 14:34  brak uprawnień Polwax zawarł z ING Bank Śląskim umowę o powstrzymaniu się od egzekwowania zobowiązań
14:25 POLWAX S.A.: Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań - kolejne uzgodnienia Spółki z Bankiem
30/07/19 08:55  brak uprawnień GPW: Komunikat - POLWAX
26/07/19 18:40 POLWAX S.A.: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych wskazanych w oświadczeniu.
23/07/19 16:18  brak uprawnień Polwax ma po półroczu 9,1 mln zł EBITDA, spółka naruszyła warunki umowy z ING Bank Śląski
16:06 POLWAX S.A.: Szacunki wyników finansowych spółki POLWAX S.A. za pierwsze półrocze 2019.
17/07/19 14:50 POLWAX S.A.: Zawarcie umowy na usunięcie zanieczyszczonego urobku ziemnego stanowiącego odpad niebezpieczny, powstałego w związku z prowadzoną inwestycją FUTURE w Czechowicach-Dziedzicach.
01/07/19 21:01 POLWAX S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
25/06/19 13:49 POLWAX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2019 roku.
10:09 POLWAX S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.