info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 21:32
kontakt
POLWAX

Komunikaty

14/01/21 14:57 POLWAX S.A.: Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
30/12/20 11:48 POLWAX S.A.: Korekta Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
10:13 POLWAX S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
17/12/20 13:55 POLWAX S.A.: Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.
07/12/20 09:52 POLWAX S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji.
26/11/20 17:53 POLWAX S.A.: Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2021.
19/11/20 15:15 POLWAX S.A.: Dokonanie spłaty części kredytu inwestycyjnego przez Polwax S.A.
17/11/20 17:08 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
16/11/20 09:38 POLWAX S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji.
13/11/20 12:19 POLWAX S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.
03/11/20 16:19 POLWAX S.A.: Komunikat Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii E
02/11/20 20:31 POLWAX S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A. oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Polwax S.A.
18:56  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLWAX S.A.
18:55  brak uprawnień GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLWAX S.A
29/10/20 11:56 POLWAX S.A.: Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.