info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:31
kontakt
POLWAX

Komunikaty

29/03/21 16:31 POLWAX S.A.: Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych Polwax S.A. za drugie półrocze 2020 roku.
17/03/21 16:43 POLWAX S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
09/03/21 17:50 POLWAX S.A.: Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2021.
26/02/21 20:50 POLWAX S.A.: Rozszerzenie powództwa Orlen Projekt S.A. wobec Polwax S.A.
03/02/21 13:50 POLWAX S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii C
09:29 POLWAX S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.
02/02/21 09:41 POLWAX S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii C Polwax S.A.
01/02/21 18:44  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki POLWAX S.A.
29/01/21 13:29 POLWAX S.A.: Podsumowanie kosztów subskrypcji akcji serii E Spółki - uzupełnienie raportu nr 34/2020.
22/01/21 13:22 POLWAX S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
14/01/21 14:57 POLWAX S.A.: Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
30/12/20 11:48 POLWAX S.A.: Korekta Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
10:13 POLWAX S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
17/12/20 13:55 POLWAX S.A.: Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.
07/12/20 09:52 POLWAX S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji.