info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 22:29
kontakt
POLWAX

Komunikaty

19/05/20 17:12 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
15/05/20 13:44 POLWAX S.A.: Wznowienie postępowania ws. zatwierdzenia prospektu.
07/05/20 13:53 POLWAX S.A.: Szacunki wyników Polwax S.A. za pierwszy kwartał 2020 roku oraz szacunki przychodów Spółki za miesiąc kwiecień 2020 roku.
13:34 POLWAX S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu za pierwszy kwartał 2020 roku.
05/05/20 17:56 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
04/05/20 12:47 POLWAX S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
24/04/20 13:58 POLWAX S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok.
21/04/20 22:13 POLWAX S.A.: Korekta raportu - dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów oraz szacunki wyników Spółki za 2019 rok.
17:08  brak uprawnień Polwax dokonał odpisu w kwocie 77,2 mln zł, szacuje stratę netto w '19 na 55,6 mln zł
16:52 POLWAX S.A.: Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów oraz szacunki wyników Spółki za 2019 rok.
30/03/20 16:57 POLWAX S.A.: Wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność i wyniki Polwax S.A.
24/03/20 12:17 POLWAX S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok.
10/03/20 18:21 POLWAX S.A.: Złożenie pozwu sądowego przeciwko Orlen Projekt S.A. o zapłatę z tytułu usunięcia i utylizacji odpadu zanieczyszczonej ziemi
28/02/20 23:48 POLWAX S.A.: Złożenie pozwu sądowego przeciwko Orlen Projekt S.A.
25/02/20 13:25  brak uprawnień Polwax skorygował kwotę roszczeń i wzywa Orlen Projekt do zapłaty łącznie 132,15 mln zł