info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.30, godz. 12:30
kontakt
IMPERA

Komunikaty

13/10/20 16:51 IMPERA ASI S.A.: ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
30/09/20 IMPERA ASI S.A.: Korekta raportu okresowego za I półrocze 2020 roku Impera Capital ASI S.A.
29/09/20 17:11 IMPERA ASI S.A.: IMPERA ASI S.A. formularz raportu półrocznego
24/09/20 16:18 IMPERA ASI S.A.: Rezygnacja ze sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2020 rok
22/09/20 17:03 IMPERA ASI S.A.: Rejestracja zmian statutu Impera Capital ASI S.A.
31/08/20 13:11 IMPERA ASI S.A.: zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2020r.
19/08/20 17:28 IMPERA ASI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Impera Capital ASI S.A. w dniu 19 sierpnia 2020 r.
17:21 IMPERA ASI S.A.: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Impera Capital ASI S.A.
16:53 IMPERA ASI S.A.: uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital ASI S.A w dniu 19.08.2020 r.
17/08/20 15:28 IMPERA ASI S.A.: rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
31/07/20 16:29 IMPERA ASI S.A.: zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital ASI S.A. zwołanego na dzień 19 sierpnia 2020 r. na żądanie akcjonariusza
23/07/20 15:14 IMPERA ASI S.A.: Projekty uchwał na ZWZ w dniu 19 sierpnia 2020 r.
14:58 IMPERA ASI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital ASI S.A. na dzień 19 sierpnia 2020 r.
30/06/20 16:31 IMPERA ASI S.A.: Wybór firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych
16/06/20 17:44 IMPERA ASI S.A.: sprawozdania Rady Nadzorczej Impera Capital ASI S.A. za rok 2019