info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.21, godz. 23:05
kontakt
IMPERA

Komunikaty

19/11/19 16:57 IMPERA ASI S.A.: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o zapłatę utrzymujący nakaz zapłaty wydany na rzecz Emitenta
15/11/19 11:18 IMPERA ASI S.A.: rezygnacja z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
14/11/19 17:49 IMPERA ASI S.A.: IMPERA ASI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/19 15:47 IMPERA ASI S.A.: spełnienie się warunku zapłaty ceny z umów zbycia aktywów zawartych przez spółkę zależną Emitenta
23/10/19 17:49 IMPERA ASI S.A.: zawarcie przez spółkę zależną Emitenta znaczących umów zbycia aktywów
27/09/19 14:37 IMPERA ASI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
26/09/19 20:30 IMPERA ASI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
20:20 IMPERA ASI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
20:13 IMPERA ASI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
19:57 IMPERA ASI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
24/09/19 17:08 IMPERA: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu.
23/09/19 14:25 IMPERA: rejestracja zmian statutu Spółki w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem akcji, zmiana firmy Spółki
10/09/19 17:06 IMPERA: IMPERA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/09/19 17:05 IMPERA: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
14/08/19 16:34 IMPERA: wpis Impera Capital S.A. do rejestru zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi