info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.12, godz. 08:57
kontakt
IMPERA

Komunikaty

31/07/20 16:29 IMPERA ASI S.A.: zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital ASI S.A. zwołanego na dzień 19 sierpnia 2020 r. na żądanie akcjonariusza
23/07/20 15:14 IMPERA ASI S.A.: Projekty uchwał na ZWZ w dniu 19 sierpnia 2020 r.
14:58 IMPERA ASI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital ASI S.A. na dzień 19 sierpnia 2020 r.
30/06/20 16:31 IMPERA ASI S.A.: Wybór firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych
16/06/20 17:44 IMPERA ASI S.A.: sprawozdania Rady Nadzorczej Impera Capital ASI S.A. za rok 2019
29/05/20 17:21 IMPERA ASI S.A.: Zmiana adresu siedziby Emitenta
12/05/20 16:15 IMPERA ASI S.A.: IMPERA ASI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
03/04/20 12:40 IMPERA ASI S.A.: otrzymanie oryginału podpisanej umowy dotyczącej zadłużenie Invento Sp. z o.o.
02/04/20 23:43 IMPERA ASI S.A.: IMPERA ASI S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:08 IMPERA ASI S.A.: IMPERA ASI S.A. formularz raportu rocznego
01/04/20 16:04 IMPERA ASI S.A.: Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej
19/03/20 10:00 IMPERA ASI S.A.: otrzymanie scanu podpisanej umowy dotyczącej zadłużenie Invento Sp. z o.o.
18/02/20 13:41 IMPERA ASI S.A.: wykreślenie spółki zależnej Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spk z rejestru przedsiębiorców
21/01/20 16:23 IMPERA ASI S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
16/12/19 18:13 IMPERA ASI S.A.: podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania spółki zależnej Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spk bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego