info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 13:34
kontakt
IMPERA

Komunikaty

15/06/21 18:10  brak uprawnień GPW: Komunikat - IMPERA CAPITAL ALTERNATYWNA
14/06/21 17:21 IMPERIO ASI S.A.: ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
11/06/21 23:40 IMPERIO ASI S.A.: ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
23:16 IMPERIO ASI S.A.: ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
23:07 IMPERIO ASI S.A.: informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
08/06/21 14:36 IMPERA ASI S.A.: Rejestracja zmian statutu Emitenta -zmiana nazwy Emitenta
27/05/21 16:05 IMPERA ASI S.A.: Projekty uchwał na ZWZ w dniu 24 czerwca 2021 r. i inna dokumentacja
15:49 IMPERA ASI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital ASI S.A. na dzień 24 czerwca 2021 r.
12/05/21 18:05 IMPERA ASI S.A.: IMPERA ASI S.A. formularz raportu kwartalnego
29/04/21 19:17 IMPERA ASI S.A.: sprawozdania Rady Nadzorczej Impera Capital ASI S.A. za rok 2020
18:46 IMPERA ASI S.A.: IMPERA ASI S.A. formularz raportu rocznego
28/04/21 17:56 IMPERA ASI S.A.: Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu pożyczki udzielonej spółce Invento Sp. z o.o.
09/04/21 16:08 IMPERA ASI S.A.: zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2020r.
16:01 IMPERA ASI S.A.: zmiany w składzie Zarządu Impera Capital ASI S.A.- odwołanie Członków Zarządu i powołanie Prezesa Zarządu
15:54 IMPERA ASI S.A.: ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu.