info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 06:44
kontakt
IMPERA

Komunikaty

09/04/21 16:08 IMPERA ASI S.A.: zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2020r.
16:01 IMPERA ASI S.A.: zmiany w składzie Zarządu Impera Capital ASI S.A.- odwołanie Członków Zarządu i powołanie Prezesa Zarządu
15:54 IMPERA ASI S.A.: ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu.
07/04/21 20:20 IMPERA ASI S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Impera Capital ASI S.A.
19:19 IMPERA ASI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Impera Capital ASI S.A. w dniu 7 kwietnia 2021 r.
19:11 IMPERA ASI S.A.: uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital ASI S.A w dniu 07.04.2021 r.
18/03/21 15:24 IMPERA ASI S.A.: ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
11:58 IMPERA ASI S.A.: zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
16/03/21 18:54 IMPERA ASI S.A.: zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
18:46 IMPERA ASI S.A.: informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
17:33 IMPERA ASI S.A.: zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
12/03/21 17:36  brak uprawnień Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonanego w wyniku realizacji wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji IMPERA CAPITAL ASI S.A.
11/03/21 17:19 IMPERA ASI S.A.: Projekty uchwał na NWZ w dniu 7 kwietnia 2021 r.
16:52 IMPERA ASI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IMPERA CAPITAL ASI S.A.
09/03/21 20:02  brak uprawnień Komunikat w sprawie ziszczenia się warunku zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji IMPERA CAPITAL SA