info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 07:03
kontakt
RUBICON

Komunikaty

10/07/19 19:02 Rubicon Partners SA: Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Rubicon Partners SA za lata obrotowe 2019-2020
28/06/19 12:25 Rubicon Partners SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 27 czerwca 2019r.
27/06/19 19:00 Rubicon Partners SA: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA
26/06/19 17:24 Rubicon Partners SA: Nabycie akcji własnych celem umorzenia przez spółkę zależną
07/06/19 20:25 Rubicon Partners SA: Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad ZWZ zwołanego na 27 czerwca 2019 r.
29/05/19 16:07 Rubicon Partners SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA
17/05/19 17:08 Rubicon Partners SA: Rubicon Partners SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/05/19 10:43 Rubicon Partners SA: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
29/04/19 18:00 Rubicon Partners SA: Rubicon Partners SA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:53 Rubicon Partners SA: Rubicon Partners SA formularz raportu rocznego
19/04/19 10:26 Rubicon Partners SA: Utworzenie odpisu aktualizującego dotyczącego utraty wartości akcji spółki zależnej Rubicon Partners Corporate Finance SA
18/01/19 16:46 Rubicon Partners SA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
07/01/19 20:30 Rubicon Partners SA: Wcześniejszy wykup Obligacji na okaziciela serii J
20/12/18 13:58 Rubicon Partners SA: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
18/12/18 18:20 Rubicon Partners SA: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR