info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.17, godz. 16:39
kontakt
RUBICON

Komunikaty

19/12/19 19:29 Rubicon Partners SA: Zbycie akcji spółki zależnej
20/11/19 21:09 Rubicon Partners SA: Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych serii B2 spółki Rubicon Partners S.A. w KDPW
13/11/19 17:13 Rubicon Partners SA: Rubicon Partners SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14:17 Rubicon Partners SA: Uchwała Zarządu KDPW dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta
31/10/19 17:42 Rubicon Partners SA: Rezygnacja Członka Zarządu Rubicon Partners SA oraz rezygnacja Członka Zarządu spółki zależnej Rubicon Partners Corporate Finance SA
25/10/19 16:10 Rubicon Partners SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 25 października 2019r.
16:09 Rubicon Partners SA: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA
30/09/19 17:16  brak uprawnień Rubicon Partners będzie szukać inwestora zainteresowanego przejęciem spółki zależnej
17:02 Rubicon Partners SA: Aktualizacja przeglądu opcji strategicznych Emitenta
27/09/19 17:46 Rubicon Partners SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA
17:30 Rubicon Partners SA: Rubicon Partners SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/08/19 14:32 Rubicon Partners SA: Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiana Statutu
10/07/19 19:02 Rubicon Partners SA: Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Rubicon Partners SA za lata obrotowe 2019-2020
28/06/19 12:25 Rubicon Partners SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 27 czerwca 2019r.
27/06/19 19:00 Rubicon Partners SA: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA