info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.06, godz. 11:01
kontakt
RUBICON

Komunikaty

27/03/20 14:46 Rubicon Partners SA: Informacja o potencjalnym wpływie COVID-19 na działalność
13/03/20 17:23 Rubicon Partners SA: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
17:10 Rubicon Partners SA: Odmowa wpisu spółki do rejestru zarządzających ASI - decyzja KNF
11/03/20 18:14 Rubicon Partners SA: Zakończenie subskrypcji oraz przydział akcji serii B2
09/03/20 17:14 Rubicon Partners SA: Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych na akcje serii B2
21/02/20 10:48 Rubicon Partners SA: Publikacja dokumentu informacyjnego w związku z emisją akcji serii B2 oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii B2
14/02/20 09:53 Rubicon Partners SA: Informacja w zakresie rozpoczęcia prac związanych z emisją publiczną akcji z prawem poboru
23/01/20 14:04 Rubicon Partners SA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
19/12/19 19:29 Rubicon Partners SA: Zbycie akcji spółki zależnej
20/11/19 21:09 Rubicon Partners SA: Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych serii B2 spółki Rubicon Partners S.A. w KDPW
13/11/19 17:13 Rubicon Partners SA: Rubicon Partners SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14:17 Rubicon Partners SA: Uchwała Zarządu KDPW dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta
31/10/19 17:42 Rubicon Partners SA: Rezygnacja Członka Zarządu Rubicon Partners SA oraz rezygnacja Członka Zarządu spółki zależnej Rubicon Partners Corporate Finance SA
25/10/19 16:10 Rubicon Partners SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 25 października 2019r.
16:09 Rubicon Partners SA: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA