info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.21, godz. 12:42
kontakt
TORPOL

Komunikaty

15/11/19 16:30 TORPOL S.A.: Informacji nt. zakończenia likwidacji norweskiej spółki zależnej
13/11/19 15:12 TORPOL S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A.
30/10/19 13:45  brak uprawnień Torpol szacuje, że miał w III kw. 12 mln zł zysku netto
13:21 TORPOL S.A.: Wstępne skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe TORPOL za III kwartały 2019 roku
29/10/19 13:04 TORPOL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na wykonanie robót budowlanych
23/10/19 12:29 TORPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.
12:25 TORPOL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 23 października 2019 roku
16/10/19 13:53 TORPOL S.A.: Zawarcie z Zurich Insurance umowy linii gwarancyjnej
15/10/19 09:13 TORPOL S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
10/10/19 17:18 TORPOL S.A.: Informacja nt. współpracy z podwykonawcą
08/10/19 19:09 TORPOL S.A.: Informacja nt. współpracy w zakresie udzielania gwarancji przez grupę Euler Hermes
04/10/19 14:06 TORPOL S.A.: Zawarcie z Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. umowy na wykonanie robót budowanych
30/09/19 14:45 TORPOL S.A.: Informacja nt. współpracy z podwykonawcą
24/09/19 18:05 TORPOL S.A.: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień
17:55 TORPOL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 23 października 2019 roku