info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.04, godz. 21:02
kontakt
TORPOL

Komunikaty

26/03/20 10:11  brak uprawnień Santander BM wskazał 8 spółek najbardziej narażonych na wpływ koronawirusa
24/03/20 12:08 TORPOL S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
20/03/20 13:49 TORPOL S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
18/03/20 14:50  brak uprawnień Marża brutto Torpolu w '20 może być wyższa rdr; dywidenda uzależniona od rozwoju pandemii
17/03/20 07:55 TORPOL S.A.: Możliwy wpływ epidemii koronawirusa COVID 19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej TORPOL
13/03/20 21:58 TORPOL S.A.: TORPOL S.A. formularz raportu rocznego
21:51  brak uprawnień Torpol miał w 2019 r. 29,1 mln zł zysku netto, portfel zamówień wynosi 3,09 mld zł
21:24 TORPOL S.A.: TORPOL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
06/03/20 17:59  brak uprawnień Torpol szacuje, że miał w IV kw. 2019 r. 7 mln zł zysku netto, portfel zamówień wynosi 3,09 mld zł
17:16 TORPOL S.A.: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2019 rok
28/02/20 14:08 TORPOL S.A.: Informacja nt. współpracy z TUiR Allianz Polska S.A.
21/02/20 13:37 TORPOL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych
19/02/20 15:17 TORPOL S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy z KUKE S.A.
14/02/20 19:19 TORPOL S.A.: Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowalnego
13/02/20 23:39 TORPOL S.A.: Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowalnego