info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 13:38
kontakt
TORPOL

Komunikaty

18/06/21 12:34 TORPOL S.A.: Zawarcie z "PKP Intercity" S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych
11/06/21 13:42 TORPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.
13:35 TORPOL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 11 czerwca 2021 roku
13:31  brak uprawnień Torpol wypłaci 1,53 zł dywidendy na akcję
13:24 TORPOL S.A.: Informacja o wypłacie dywidendy
09/06/21 17:23 TORPOL S.A.: Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 18/2021 dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01/06/21 17:06  brak uprawnień Oferta Torpolu o wartości ok. 133,6 mln zł brutto z najwyższą liczbą punktów w łódzkim przetargu
16:14 TORPOL S.A.: Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną
26/05/21 16:41 TORPOL S.A.: Uznanie za najkorzystniejszą oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu przetargowym organizowanym przez "PKP Intercity" S.A.
25/05/21 11:29  brak uprawnień Torpol analizuje wejście na rynek niemiecki; rentowność brutto w '21 powinna być powyżej 6 proc.
24/05/21 09:23  brak uprawnień Portfel zamówień Grupy Torpol wynosił ok. 1,42 mld zł na koniec marca '21
21/05/21 18:24  brak uprawnień Grupa Torpol zamierza zainwestować w 2021 r. około 47,3 mln zł
17:24 TORPOL S.A.: TORPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/21 13:24 TORPOL S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2021 roku
13:16 TORPOL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 11 czerwca 2021 roku