info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.22, godz. 16:17
kontakt
ALTUSTFI

Komunikaty

14/08/19 17:30 ALTUS TFI S.A.: Informacja o zawarciu umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym
06/08/19 17:11 ALTUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.
30/07/19 15:47 ALTUS TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A. w dniu 30 lipca 2019 r.
13:55  brak uprawnień Walne Altus TFI nie zgodziło się na przeprowadzenie skupu akcji własnych
12:42 ALTUS TFI S.A.: Informacja o treści uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A.
25/07/19 07:34  brak uprawnień Altus TFI zawarł z Ipopema TFI umowę o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym
24/07/19 23:32 ALTUS TFI S.A.: Informacja o zawarciu umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym.
22/07/19 18:16 ALTUS TFI S.A.: Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie projektu uchwały NWZ w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych
18:12  brak uprawnień Altus TFI szacuje zysk netto w I półroczu '19 na 6,4 mln zł, spadek o 84,1 proc. rdr
17:50 ALTUS TFI S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.
09/07/19 18:14 ALTUS TFI S.A.: Rejestracja zmian statutu Spółki
08/07/19 21:58  brak uprawnień Sąd utrzymał decyzję ws. aresztu dla b. szefa Altus TFI Piotra Osieckiego
05/07/19 14:51 ALTUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.
04/07/19 13:45 ALTUS TFI S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS TFI S.A. wraz z projektami uchwał
27/06/19 19:09 ALTUS TFI S.A.: Otrzymanie decyzji KNF w sprawie nałożenia kar pieniężnych na ALTUS TFI