info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 12:04
kontakt
ALTUSTFI

Komunikaty

10/06/21 16:09 ALTUS S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku
02/06/21 20:56 ALTUS S.A.: Korekta oczywistej pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 8/2021 w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał
17:16 ALTUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał
01/06/21 17:50 ALTUS S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny wniosku w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020
27/05/21 17:20 ALTUS S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ALTUS S.A.
12/05/21 20:25 ALTUS S.A.: ALTUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:42 ALTUS S.A.: korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2021
06/05/21 17:06 ALTUS S.A.: ALTUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/04/21 17:50 ALTUS S.A.: ALTUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:36 ALTUS S.A.: ALTUS S.A. formularz raportu rocznego
23/04/21 17:50 ALTUS S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za rok 2020
20/04/21 17:25 ALTUS S.A.: Informacja o zmianie terminu przekazania raportu okresowego
29/01/21 14:22 ALTUS S.A.: Informacja o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2021
08/01/21 20:49 ALTUS S.A.: Zwiększenie pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów podmiotu zależnego
20/11/20 17:48 ALTUS S.A.: Rezygnacja i powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ALTUS S.A.