info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 09:01
kontakt
ALTUSTFI

Komunikaty

12/11/19 18:16  brak uprawnień Altus TFI miał w III kw. 3,5 mln zł zysku netto, spadek o 68 proc. rdr, zgodnie z szacunkami
17:08 ALTUS TFI S.A.: ALTUS TFI S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
16:43 ALTUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.
21/10/19 18:18 ALTUS TFI S.A.: informacja o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeniesienia funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI
18/10/19 19:58 ALTUS TFI S.A.: Nabycie akcji własnych przez spółkę zależną
18:41 ALTUS TFI S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2019 r.
07/10/19 17:46 ALTUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.
18/09/19 18:26  brak uprawnień KNF rozszerzyła postępowanie administracyjne wobec Altus TFI
17:59 ALTUS TFI S.A.: Rozszerzenie postępowania administracyjnego przez KNF
09/09/19 14:57 ALTUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.
04/09/19 16:42 ALTUS TFI S.A.: Przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi
29/08/19 17:41 ALTUS TFI S.A.: ALTUS TFI S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
14/08/19 17:30 ALTUS TFI S.A.: Informacja o zawarciu umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym
06/08/19 17:11 ALTUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.
30/07/19 15:47 ALTUS TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A. w dniu 30 lipca 2019 r.