info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.22, godz. 11:21
kontakt
SFERANET

Komunikaty

15/10/20 12:41 SFERANET S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
30/09/20 14:02 SFERANET S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego
29/09/20 10:41 SFERANET S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
28/08/20 21:52  brak uprawnień SFERANET SA (10/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
21:45 SFERANET S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
21:31  brak uprawnień SFERANET SA (9/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
14/08/20 12:42  brak uprawnień SFERANET SA (8/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
01/08/20 16:30  brak uprawnień SFERANET SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 roku
SFERANET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 roku
20/05/20 14:52  brak uprawnień SFERANET SA (6/2020) Raport roczny za 2019 rok obrotowy
15/05/20 13:53  brak uprawnień SFERANET SA (5/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
27/03/20 12:52  brak uprawnień SFERANET SA (4/2020) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
 brak uprawnień SFERANET SA (3/2020) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
14/02/20 14:42  brak uprawnień SFERANET SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
10/01/20 12:51  brak uprawnień SFERANET SA (1/2020) Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku