info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.21, godz. 21:46
kontakt
SFERANET

Komunikaty

14/11/19 10:15  brak uprawnień SFERANET SA (14/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
28/10/19 14:01 SFERANET S.A.: Wpływ środków finansowych wynikających z zaliczki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
11/10/19 11:05 SFERANET S.A.: Wpływ środków finansowych wynikających z zaliczki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
14/08/19 12:51  brak uprawnień SFERANET SA (13/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
04/07/19 19:51 SFERANET S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 r.
28/06/19 18:50  brak uprawnień SFERANET SA (12/2019) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01/06/19 22:18  brak uprawnień SFERANET SA (11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku
22:12 SFERANET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku
29/05/19 14:49  brak uprawnień SFERANET SA (10/2019) Raport za rok obrotowy 2018
27/05/19 14:17  brak uprawnień SFERANET SA (9/2019) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki
23/05/19 19:27  brak uprawnień SFERANET SA (8/2019) Zawarcie umowy na badanie sprawozdania finansowego
19:14  brak uprawnień SFERANET SA (7/2019) Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
15/05/19 22:23  brak uprawnień SFERANET SA (6/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
13/05/19 22:13 SFERANET S.A.: Wpływ środków finansowych wynikających z zaliczki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
18/03/19 17:01  brak uprawnień SFERANET SA (5/2019) Korekta raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 14 marca 2019 r. - Podsumowanie subskrypcji akcji serii F