info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.02, godz. 16:50
kontakt
SFERANET

Komunikaty

20/05/20 14:52  brak uprawnień SFERANET SA (6/2020) Raport roczny za 2019 rok obrotowy
15/05/20 13:53  brak uprawnień SFERANET SA (5/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
27/03/20 12:52  brak uprawnień SFERANET SA (4/2020) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
 brak uprawnień SFERANET SA (3/2020) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
14/02/20 14:42  brak uprawnień SFERANET SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
10/01/20 12:51  brak uprawnień SFERANET SA (1/2020) Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
31/12/19 12:41 SFERANET S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
12:24 SFERANET S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
30/12/19 11:42 SFERANET S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
27/12/19 15:01 SFERANET S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
20/12/19 16:01 SFERANET S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
14:37  brak uprawnień SFERANET SA (16/2019) Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
03/12/19 15:43  brak uprawnień SFERANET SA (15/2019) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G
14/11/19 10:15  brak uprawnień SFERANET SA (14/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
28/10/19 14:01 SFERANET S.A.: Wpływ środków finansowych wynikających z zaliczki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa