info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 20:14
kontakt
SFERANET

Komunikaty

22/03/21 14:03  brak uprawnień SFERANET SA (2/2021) Raport roczny za 2020 rok
29/01/21 16:02 SFERANET S.A.: Zawarcie kolejnego aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego
13/01/21 13:08  brak uprawnień SFERANET SA (1/2021) Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
09/12/20 14:00 SFERANET S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
19/11/20 13:26 SFERANET S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
13/11/20 14:49  brak uprawnień SFERANET SA (11/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
02/11/20 14:43 SFERANET S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
15/10/20 12:41 SFERANET S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
30/09/20 14:02 SFERANET S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego
29/09/20 10:41 SFERANET S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
28/08/20 21:52  brak uprawnień SFERANET SA (10/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
21:45 SFERANET S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
21:31  brak uprawnień SFERANET SA (9/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
14/08/20 12:42  brak uprawnień SFERANET SA (8/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
01/08/20 16:30  brak uprawnień SFERANET SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 roku