info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.24, godz. 18:14
kontakt
IMPEL

Komunikaty

25/07/19 11:57 IMPEL: Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
01/07/19 14:29 IMPEL: Przedłużenie umowy wielocelowej linii kredytowej w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla spółek Grupy Impel na wartość znaczącą
27/06/19 13:07 IMPEL: Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
11:54 IMPEL: Powołanie Członka Zarządu Impel S.A.
17/06/19 13:30 IMPEL: Powołanie Prezesa i Członków Zarządu Impel S.A. na kolejną kadencję
13:27 IMPEL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 17 czerwca 2019 roku
13:24 IMPEL: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2019 roku
07/06/19 20:04 IMPEL: Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.
27/05/19 10:05 IMPEL: Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
17/05/19 07:50 IMPEL: IMPEL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/19 13:56 IMPEL: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S. A. wraz z projektami uchwał
10/05/19 15:28 IMPEL: Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
26/04/19 13:40 IMPEL: Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
12/04/19 17:59 IMPEL: Odebranie przez spółkę zależną Emitenta Protokołu z badania ksiąg podatkowych od Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
02/04/19 17:14 IMPEL: IMPEL formularz skonsolidowanego raportu rocznego