info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.09, godz. 08:30
kontakt
IMPEL

Komunikaty

04/03/21 08:31  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki IMPEL S.A.
03/03/21 21:28  brak uprawnień Nutit ogłasza przymusowy wykup akcji Impela po 13,05 zł/akcję
19:16  brak uprawnień Informacje na temat przymusowego wykupu akcji IMPEL S.A.
25/02/21 14:14 IMPEL S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Impel S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Impel za rok obrotowy 2020
12:35 IMPEL S.A.: Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
10/02/21 18:30  brak uprawnień GPW Benchmark: przeprowadzona korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki IMPEL (ISIN PLIMPEL00011) z indeksu InvestorMS.
18:27  brak uprawnień GPW Benchmark: Communique: IMPEL company
18:24  brak uprawnień GPW Benchmark: . z listy uczestników indeksów WIG oraz WIG-Poland zostaną wykreślone akcje spółki IMPEL
09/02/21 12:32 IMPEL S.A.: Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.-korekta zawiadomienia z dnia 8 lutego 2021
08/02/21 19:48 IMPEL S.A.: Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
19:24 IMPEL S.A.: Powiadomienia dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.
17:08  brak uprawnień W wezwaniu na akcje Impela zawarto transakcje na 1.138.373 akcje
16:58  brak uprawnień Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Impel S.A.
26/01/21 12:44 IMPEL S.A.: Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
12/01/21 14:12 IMPEL S.A.: Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel