info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.22, godz. 16:36
kontakt
IMPEL

Komunikaty

19/11/19 14:05 IMPEL: Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Impel S.A.
14:03 IMPEL: Powiadomienie dotyczące transakcji zbycia akcji Impel S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Impel S.A.
15/11/19 07:47 IMPEL: IMPEL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/10/19 13:23 IMPEL: Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
30/09/19 15:18 IMPEL: Odebranie przez spółkę zależną Emitenta Decyzji Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu po przeprowadzeniu postępowania podatkowego
25/09/19 12:04 IMPEL: Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
13/09/19 18:42  brak uprawnień Rockbridge TFI wyszedł z akcjonariatu spółki Impel
17:47 IMPEL: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Impel S.A.
12:02 IMPEL: Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
11:59 IMPEL: Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
12/09/19 15:06 IMPEL: Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Impel S.A.
14:53 IMPEL: Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.
06/09/19 07:52 IMPEL: IMPEL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/08/19 11:31 IMPEL: Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
25/07/19 11:57 IMPEL: Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży