info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.10, godz. 11:17
kontakt
IMPEL

Komunikaty

01/04/20 15:25  brak uprawnień Impel odczuwa zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, szczególnie w usługach zw. z opieką przy pacjencie
31/03/20 18:12 IMPEL S.A.: IMPEL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:16 IMPEL S.A.: IMPEL S.A. formularz raportu rocznego
26/03/20 16:01 IMPEL S.A.: Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
26/02/20 14:36 IMPEL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 26 lutego 2020 roku
14:33 IMPEL: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 lutego 2020 roku
09:38 IMPEL: Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
25/02/20 13:38 IMPEL: Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za 2019 rok
28/01/20 13:47 IMPEL: Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
22/01/20 12:33 IMPEL: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. na dzień 26 lutego 2020 roku wraz z projektami uchwał
15/01/20 11:05 IMPEL: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
07:47  brak uprawnień Akcjonariusze ogłosili przymusowy wykup akcji Gwarant Agencja Ochrony
07:43  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji GWARANT AGENCJA OCHRONY SA w drodze przymusowego wykupu
20/12/19 14:22 IMPEL: Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
13/12/19 17:52  brak uprawnień Wynik kontroli UCS wskazuje na nieprawidłowości w wycenie znaku towarowego Impel