info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 06:41
kontakt
ELKOP

Komunikaty

24/03/20 16:34 ELKOP: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.03.2020 r.
16:30 ELKOP: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.03.2020 roku
06/03/20 18:04 ELKOP: Zakończenie negocjacji z potencjalnym nabywcą nieruchomości Spółki
16:37 ELKOP: Rejestracja zmian Statutu Spółki
26/02/20 15:30 ELKOP: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 marca 2020 roku
25/02/20 17:19 ELKOP: Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Walnego Zgromadzenia Spółki
07/02/20 17:12 ELKOP: Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych Emitenta
05/02/20 17:47 ELKOP: Podjęcie rozmów z potencjalnym nabywcą jednej z nieruchomości Spółki
30/01/20 20:57 ELKOP: Korekta raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 30.01.2020 roku oraz uzupełnienie informacji o zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości
19:20 ELKOP: Informacja o zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości
29/01/20 20:19 ELKOP: Informacja w sprawie negocjacji dotyczących zbycia jednej z nieruchomości Spółki
17:01 ELKOP: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
20/01/20 18:10 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
14/01/20 19:43 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
30/12/19 20:21 ELKOP: Spłata przez Emitenta pożyczki pieniężnej