info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 15:47
kontakt
ELKOP

Komunikaty

19/08/19 17:07 ELKOP: Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki
12/08/19 17:00 ELKOP: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 09 września 2019 r.
08:50 ELKOP: Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Walnego Zgromadzenia Spółki
07/08/19 17:13 ELKOP: Informacja w sprawie przejęcia własności nieruchomości w zamian za przejęcie długu - uzupełnienie informacji
27/06/19 19:00 ELKOP: Informacja w sprawie przejęcia własności nieruchomości w zamian za przejęcie długu
18:23 ELKOP: Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Emitenta i powołanie Komitetu Audytu
18:18 ELKOP: Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta na kolejną kadencję
18:11 ELKOP: Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 27.06.2019 r.
18:05 ELKOP: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2019 roku
26/06/19 17:39 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
21/06/19 18:49 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
31/05/19 16:09 ELKOP: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r.
16/05/19 17:05 ELKOP: ELKOP formularz raportu kwartalnego
13/05/19 16:03 ELKOP: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2019 r.
10/05/19 11:34 ELKOP: Uchwała Zarządu KDPW dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta