info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.15, godz. 11:17
kontakt
ELKOP

Komunikaty

12/11/19 18:10  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ELKOP SE
05/11/19 17:01 ELKOP: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02 grudnia 2019 roku
30/10/19 15:51 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
27/09/19 13:02 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19
26/09/19 20:16 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
20/09/19 22:57 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
22:52 ELKOP: Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
22:48 ELKOP: Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
17/09/19 17:18 ELKOP: Informacja o publikacji ogłoszeń w MSiG w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki
16/09/19 17:13 ELKOP: ELKOP formularz raportu półrocznego
09/09/19 17:03 ELKOP: Uchwały podjęte na NWZ w dniu 09.09.2019 r.
17:01 ELKOP: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09.09.2019 roku
21/08/19 20:14 ELKOP: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 r.
19:01  brak uprawnień GPW: . w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji zwykłych serii A spółki ELKOP SE
19/08/19 17:07 ELKOP: Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki