info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 21:37
kontakt
ELKOP

Komunikaty

13/01/21 15:46 ELKOP: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
12/01/21 19:20 ELKOP: Informacja o rozwiązaniu Umowy z firmą audytorską w zakresie badania sprawozdań spółki przejętej
28/12/20 20:29 ELKOP: Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta
20:24 ELKOP: Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
19:30 ELKOP: Rejestracja Połączenia Spółki oraz zmian Statutu Spółki
19:19 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
08/12/20 18:17  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki ELKOP SE
01/12/20 16:13 ELKOP: Piąte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
27/11/20 17:35 ELKOP: ELKOP formularz raportu kwartalnego
16/11/20 14:31 ELKOP: Czwarte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
30/10/20 15:38 ELKOP: Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
21/10/20 18:15 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
15/10/20 19:05 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
18:57 ELKOP: Drugie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
09/10/20 19:50 ELKOP: Informacja dla akcjonariuszy w sprawie publikowanych przez Spółkę wskaźników finansowych w raportach okresowych