info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 21:54
kontakt
ELKOP

Komunikaty

21/10/20 18:15 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
15/10/20 19:05 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
18:57 ELKOP: Drugie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
09/10/20 19:50 ELKOP: Informacja dla akcjonariuszy w sprawie publikowanych przez Spółkę wskaźników finansowych w raportach okresowych
07/10/20 20:31 ELKOP: Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta
20:26 ELKOP: Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
18:51 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
01/10/20 14:43 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
29/09/20 15:42 ELKOP: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
25/09/20 20:28 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
20:23 ELKOP: Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta
20:18 ELKOP: Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
17/09/20 17:03 ELKOP: ELKOP formularz raportu półrocznego
11/09/20 16:03 ELKOP: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2020 r.
19/08/20 18:21 ELKOP: Informacja dla akcjonariuszy w sprawie procedury połączenia Spółki