info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 08:13
kontakt
BEST

Komunikaty

03/08/21 18:03 BEST: Podsumowanie oferty obligacji serii W1 - uzupełnienie informacji.
02/08/21 18:10  brak uprawnień GPW: Komunikat - BEST
18:03  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego na Catalyst obligacji na okaziciela serii U spółki BEST S.A.
29/07/21 17:36  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii U spółki BEST SA
28/07/21 12:35  brak uprawnień BEST SA (1/2021) Best Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
23/07/21 17:47  brak uprawnień GPW: Komunikat - BEST
16:00  brak uprawnień Best przydzielił obligacje serii W1 o łącznej wartości nominalnej blisko 10,7 mln zł
15:48 BEST: Podsumowanie oferty obligacji serii W1.
07/07/21 21:03 BEST: Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w pierwszym półroczu 2021 roku oraz samym drugim kwartale 2021 roku.
02/07/21 19:30 BEST: Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
18/06/21 15:24 BEST: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. w dniu 18 czerwca 2021 r.
14:33 BEST: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BEST S.A., które odbyło się w dniu 18 czerwca 2021 roku
17/06/21 19:21  brak uprawnień KNF zatwierdziła prospekt Best dot. programu emisji obligacji o wartości do 200 mln zł
19:09 BEST: Zatwierdzenie prospektu podstawowego
02/06/21 16:04 BEST: Przekazanie dokumentacji przedstawianej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BEST S.A.