info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.22, godz. 13:15
kontakt
BEST

Komunikaty

14/04/21 20:19 BEST: Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w pierwszym kwartale 2021 roku.
19:43 BEST: BEST
19:33 BEST: BEST
31/03/21 13:22 BEST: Spełnienie warunków zawieszających dotyczących zawartej przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej.
30/03/21 18:57  brak uprawnień Komunikat - BEST
29/03/21 17:11 BEST: Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
11/02/21 19:37  brak uprawnień GPW: Komunikat (CATALYST)
28/01/21 17:14 BEST: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
14/01/21 07:56  brak uprawnień Best uruchamia nowy program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł
13/01/21 21:42 BEST: Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w okresie czterech kwartałów 2020 r. oraz samym czwartym kwartale 2020 r.
21:29 BEST: Ustanowienie publicznego programu emisji obligacji
17/12/20 17:49 BEST: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
10/12/20 13:05 BEST: Zawarcie przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej
03/12/20 15:23 BEST: Informacja o transakcjach na obligacjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
27/11/20 12:45  brak uprawnień Best chce w '21 wyjść na rynek z emisjami obligacji, by zwiększyć zakupy nowych portfeli