info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.28, godz. 10:16
kontakt
BEST

Komunikaty

14/01/21 07:56  brak uprawnień Best uruchamia nowy program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł
13/01/21 21:42 BEST: Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w okresie czterech kwartałów 2020 r. oraz samym czwartym kwartale 2020 r.
21:29 BEST: Ustanowienie publicznego programu emisji obligacji
17/12/20 17:49 BEST: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
10/12/20 13:05 BEST: Zawarcie przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej
03/12/20 15:23 BEST: Informacja o transakcjach na obligacjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
27/11/20 12:45  brak uprawnień Best chce w '21 wyjść na rynek z emisjami obligacji, by zwiększyć zakupy nowych portfeli
26/11/20 00:14 BEST: BEST formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/11/20 13:07 BEST: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
06/11/20 12:18 BEST: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2020 roku, zawierającego kwartalną informację finansową za III kwartał 2020 roku
29/10/20 17:30 BEST: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
27/10/20 19:52  brak uprawnień Best w sprawozdaniu za III kw. ujmie efekty przeszacowania wartości posiadanych akcji Kredyt Inkaso
18:49  brak uprawnień GPW: Komunikat - BEST
17:37 BEST: Informacja o podjęciu przez Zarząd BEST S.A. decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość inwestycji w jednostkę stowarzyszoną
26/10/20 13:54 BEST: Zakończenie przedterminowego wykupu na żądanie emitenta wszystkich obligacji serii Q1