info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 05:13
kontakt
BMILLENN

Komunikaty

04/01/21 16:03  brak uprawnień KNF zaleca Millennium utrzymywanie buforu dot. kredytów walutowych na poziomie 3,35 pkt. proc.
15:53 BANK MILLENNIUM S.A.: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego zalecająca przestrzeganie, na poziomie skonsolidowanym, dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych (bufor na ryzyko zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych)
15:51 BANK MILLENNIUM S.A.: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego zalecająca przestrzeganie, na poziomie skonsolidowanym, dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych (bufor na ryzyko zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych)
21/12/20 08:55  brak uprawnień BDM podniósł rekomendacje i ceny docelowe dla 8 banków
17/12/20 08:03  brak uprawnień Citi podniósł rekomendację dla Banku Millennium i mBanku do "kupuj"
08/12/20 16:44 BANK MILLENNIUM S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych przez Bank Millennium S.A. w 2021 roku
16:40 BANK MILLENNIUM S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych przez Bank Millennium S.A. w 2021 roku
26/11/20 18:21  brak uprawnień KNF obniża bufor związany z kredytami walutowymi dla Millennium do 3,41 pkt. proc.
18:12 BANK MILLENNIUM S.A.: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego zalecająca przestrzeganie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych (bufor na ryzyko zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych)
18:10 BANK MILLENNIUM S.A.: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego zalecająca przestrzeganie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych (bufor na ryzyko zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych)
25/11/20 17:15  brak uprawnień BM mBanku podniosło rekomendację dla PKO BP, obniżyło dla ING, B.Millennium i B. Handlowego
06/11/20 17:23  brak uprawnień KNF nałożyła na Bank Millennium bufor OSII w wysokości 0,25 proc.
17:16 BANK MILLENNIUM S.A.: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie identyfikacji Banku Millennium jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
17:15 BANK MILLENNIUM S.A.: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie identyfikacji Banku Millennium jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
29/10/20 12:41  brak uprawnień Słabość sektora bankowego dobiega końca, dobry moment do przeważenia banków za 2-4 miesiące - Trigon DM (opinia)