info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:06
kontakt
BMILLENN

Komunikaty

15/04/21 09:45  brak uprawnień Rezerwy B.Millennium na CHF w '21 wzrosną rdr, mogą przekroczyć 1 mld zł (opinia)
14/04/21 19:30  brak uprawnień Bank Millennium utworzy w wynikach za I kw. rezerwy na kredyty walutowe w wys. 512 mln zł
19:25 BANK MILLENNIUM S.A.: Utworzenie dodatkowych rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych
19:23 BANK MILLENNIUM S.A.: Utworzenie dodatkowych rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych
01/04/21 16:51 BANK MILLENNIUM S.A.: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1 kwartał 2021 r. oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za 1 półrocze 2021 r.
16:49 BANK MILLENNIUM S.A.: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1 kwartał 2021 r. oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za 1 półrocze 2021 r.
25/03/21 00:01 BANK MILLENNIUM S.A.: Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 24 marca 2021 r., ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołanie Zarządu nowej kadencji
24/03/21 23:59 BANK MILLENNIUM S.A.: Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 24 marca 2021 r., ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołanie Zarządu nowej kadencji
23:52 BANK MILLENNIUM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 24 marca 2021 r.
23:50 BANK MILLENNIUM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 24 marca 2021 r.
11:07  brak uprawnień ZWZ B.Millennium przeznaczyło zysk na kapitał rezerwowy; bank przeprowadza ankiety ws. ugód
23/03/21 16:53  brak uprawnień B. Millennium wprowadził do oferty kredyty hipoteczne z okresowo stałą stopą procentową
18/03/21 17:45 BANK MILLENNIUM S.A.: Zgłoszenie Bankowi Millennium S.A. przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE projektu uchwały obejmującej kandydaturę do Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji.
17:43 BANK MILLENNIUM S.A.: Zgłoszenie Bankowi Millennium S.A. przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE projektu uchwały obejmującej kandydaturę do Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji.
17/03/21 20:43 BANK MILLENNIUM S.A.: Zgłoszenie Bankowi Millennium S.A. przez akcjonariusza Banco Comercial Portugues S.A. projektów uchwał obejmujących kandydatury do Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji.