info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.29, godz. 13:33
kontakt
BMILLENN

Komunikaty

20/03/20 16:39 BANK MILLENNIUM S.A.: Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 20 marca 2020 r.
16:37 BANK MILLENNIUM S.A.: Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 20 marca 2020 r.
16:31 BANK MILLENNIUM S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 20 marca 2020 r.
16:30 BANK MILLENNIUM S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 20 marca 2020 r.
17/03/20 17:23 BANK MILLENNIUM S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.
17:21 BANK MILLENNIUM S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.
16/03/20 17:01 BANK MILLENNIUM S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.
17:00 BANK MILLENNIUM S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.
13/03/20 17:01 BANK MILLENNIUM S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.
17:00 BANK MILLENNIUM S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.
12/03/20 17:12 BANK MILLENNIUM S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji Banku Millennium SA. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.
17:11 BANK MILLENNIUM S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji Banku Millennium SA. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.
21/02/20 13:52  brak uprawnień B. Millennium nie planuje wypłacać dywidendy za '19; chce wzmocnić wskaźniki kapitałowe
13:32 BANK MILLENNIUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 20 marca 2020 r.
13:30 BANK MILLENNIUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 20 marca 2020 r.