info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 22:17
kontakt
JWWINV

Komunikaty

20/07/21 10:36 JWW INVEST S.A.: Podpisanie znaczącego zamówienia
29/06/21 15:21 JWW INVEST S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JWW Invest S. A. z dnia 29.06.2021r.
15:20 JWW INVEST S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 29.06.2021
15/06/21 14:58 JWW INVEST S.A.: Aneksowanie umowy o linię na gwarancje bankowe
02/06/21 10:45 JWW INVEST S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
31/05/21 07:25 JWW INVEST S.A.: JWW INVEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/04/21 07:17 JWW INVEST S.A.: JWW INVEST S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:15 JWW INVEST S.A.: JWW INVEST S.A. formularz raportu rocznego
24/03/21 10:31 JWW INVEST S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
01/02/21 14:50 JWW INVEST S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
21/01/21 13:22 JWW INVEST S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
11/01/21 12:18 JWW INVEST S.A.: Piąte Wezwanie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. do złożenia dokumentów akcji
12:15 JWW INVEST S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
30/12/20 15:36 JWW INVEST S.A.: Podpisanie znaczącego zamówienia
14/12/20 12:56 JWW INVEST S.A.: Podpisanie znaczącego zamówienia