info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 21:11
kontakt
JWWINV

Komunikaty

31/08/20 15:21 JWW INVEST S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JWW Invest S. A z dnia 31.08.2020 roku.
15:18 JWW INVEST S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 31.08.2020 roku.
25/08/20 09:00 JWW INVEST S.A.: JWW INVEST S.A.: Korekta raportu bieżącego 25/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 31.08.2020
19/08/20 15:42 JWW INVEST S.A.: Podpisanie umowy limitu kredytu wielocelowego
18/08/20 13:49 JWW INVEST S.A.: Korekta raportu bieżącego 25/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 31.08.2020
29/07/20 10:07 JWW INVEST S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
08:13 JWW INVEST S.A.: Zawarcie ugody sądowej z Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o.o.
27/07/20 11:59 JWW INVEST S.A.: Podpisanie ankesu do Gwarancji Bankowej
11:46 JWW INVEST S.A.: Podpisanie znaczącego zamówienia
16/06/20 15:56 JWW INVEST S.A.: Aneksowanie umowy o linię na gwarancje bankowe
09/06/20 15:51 JWW INVEST S.A.: Podpisania znaczącego zamówienia
05/06/20 13:33 JWW INVEST S.A.: Podpisanie znaczącego zamówienia
04/06/20 13:38 JWW INVEST S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
29/05/20 07:41 JWW INVEST S.A.: JWW INVEST S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/05/20 13:12 JWW INVEST S.A.: Informacja o wyborze nowego Członka Rady Nadzorczej