info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.03, godz. 23:07
kontakt
JWWINV

Komunikaty

30/09/22 07:31 JWW INVEST S.A.: JWW INVEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10/08/22 13:58 JWW INVEST S.A.: Informacja o powołaniu Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję
27/06/22 17:41  brak uprawnień JWW Invest wypłaci 0,06 zł na dywidendy za '21
17:34 JWW INVEST S.A.: Uchwała ZWZ JWW Invest S.A. W sprawie wypłaty dywidendy
17:29 JWW INVEST S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JWW Invest S. A z dnia 27.06.2022
17:26 JWW INVEST S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 27.06.2022
14/06/22 15:14 JWW INVEST S.A.: Zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27.06.2022
13/06/22 11:46 JWW INVEST S.A.: Zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27.06.2022
03/06/22 13:23 JWW INVEST S.A.: Errata błędu edytorskiego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok kończący się 31.12.2021.
13:02 JWW INVEST S.A.: Errata błędu edytorskiego w sprawozdaniu finansowym za rok kończący się 31.12.2021.
02/06/22 18:54 JWW INVEST S.A.: Wybór biegłego rewidenta
18:50 JWW INVEST S.A.: Opinia Rady Nadzorczej ws. rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku za rok obrotowy 2021
01/06/22 15:23  brak uprawnień Zarząd JWW Invest chce przeznaczyć na dywidendę 624,8 tys. zł
14:44 JWW INVEST S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
14:31 JWW INVEST S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021