info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 03:40
kontakt
GPFCAUSA

Komunikaty

10/07/21 20:44 ELECTROCERAMICS S.A.: Informacja o doreczeniu wyroku Sadu Okregowego w Warszawie
31/05/21 21:21  brak uprawnień ELECTROCERAMICS SA (4/2021) Raport roczny za 2020 rok
19/05/21 18:09  brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki ELECTROCERAMICS S.A. notowanych na NewConnect
18/05/21 20:24 ELECTROCERAMICS S.A.: Powzięcie informacji o wyroku Sądu
14/05/21 19:10  brak uprawnień ELECTROCERAMICS SA (3/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
12/02/21 21:07  brak uprawnień ELECTROCERAMICS SA (2/2021) Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.
29/01/21 19:30  brak uprawnień ELECTROCERAMICS SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
13/01/21 19:06 ELECTROCERAMICS S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
31/12/20 14:46 ELECTROCERAMICS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
14:38 ELECTROCERAMICS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
17/12/20 18:26 ELECTROCERAMICS S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
19/11/20 14:33 ELECTROCERAMICS S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
13/11/20 20:38  brak uprawnień ELECTROCERAMICS SA (13/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
23/10/20 19:14 ELECTROCERAMICS S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
06/10/20 16:59 ELECTROCERAMICS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2020 r.