info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 19:40
kontakt
ALUMETAL

Komunikaty

20/07/21 18:36  brak uprawnień Zysk netto Alumetalu w II kwartale wzrósł do 38,5 mln zł - szacunki
18:15 ALUMETAL S.A.: Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za II kwartał 2021 roku
17:56  brak uprawnień ALUMETAL SA (1/2021) Alumetal Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
08/07/21 11:41 ALUMETAL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego
05/07/21 11:39  brak uprawnień Trigon DM obniżył rekomendacje dla Grupy Kęty, Mangaty i Stalproduktu
26/05/21 15:55 ALUMETAL S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu
20/05/21 12:23 ALUMETAL S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 maja 2021 r.
19/05/21 18:03 ALUMETAL S.A.: Powołanie Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję
17:25 ALUMETAL S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
17:09  brak uprawnień Alumetal wypłaci dywidendę w wysokości 2,92 zł na akcję
17:07 ALUMETAL S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
17:02 ALUMETAL S.A.: Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.
18/05/21 12:11  brak uprawnień Przychody Alumetalu w '21 mogą przekroczyć 2 mld zł, a wolumen sprzedaży w II kw. 60 tys. ton (opis)
11:25  brak uprawnień Przychody Alumetalu w '21 mogą przekroczyć 2 mld zł, a wolumen sprzedaży w II kw. 60 tys. ton
17/05/21 17:34  brak uprawnień Wyniki Alumetalu w I kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)