info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 09:18
kontakt
ALUMETAL

Komunikaty

22/04/21 16:43 ALUMETAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
15/04/21 16:47 ALUMETAL S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2020
26/03/21 16:06 ALUMETAL S.A.: Informacja o transakcjach objęcia warrantów subskrypcyjnych Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
25/03/21 14:54 ALUMETAL S.A.: Wydanie akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
24/03/21 18:52 ALUMETAL S.A.: Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego III na lata 2018 - 2020
23/03/21 15:31 ALUMETAL S.A.: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii G Spółki
15:25  brak uprawnień Zarząd Alumetalu rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 2,92 zł na akcję (opis, aktl.)
15:11 ALUMETAL S.A.: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu giełdowego
15:03 ALUMETAL S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020 i wypłaty dywidendy
13:21  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALUMETAL SA
13:13  brak uprawnień Alumetal ocenia, że sprzyjające otoczenie rynkowe może utrzymać się w całym 2021 r.
12:21  brak uprawnień Zarząd Alumetalu planuje rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 2,92 zł na akcję (opis)
11:41  brak uprawnień Zarząd Alumetalu planuje rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 2,92 zł na akcję
22/03/21 17:36  brak uprawnień Wyniki Alumetalu w IV kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:25 ALUMETAL S.A.: ALUMETAL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego