info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 21:12
kontakt
PROJPRZM

Komunikaty

21/10/20 22:02  brak uprawnień Gaz-System wybrał wykonawców lądowej części Baltic Pipe w Polsce
08/10/20 16:24 PJP MAKRUM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta i spółki zależnej Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie.
01/10/20 15:53 PJP MAKRUM S.A.: Wejście w życie umowy o Generalne Wykonawstwo zawartej przez spółkę zależną Emitenta
10/09/20 20:44 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
20:43 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz raportu półrocznego
03/08/20 21:08 PJP MAKRUM S.A.: Zawarcie umowy o wykonanie robót ziemnych przez spółkę zależną Emitenta
30/07/20 11:04 PJP MAKRUM S.A.: Zmiana adresu strony internetowej PJP MAKRUM S.A.
28/07/20 15:00 PROJPRZEM MAKRUM: Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki - nowe brzmienie firmy Spółki, tekst jednolity Statutu
17/07/20 16:54 PROJPRZEM MAKRUM: Otrzymanie Listu Intencyjnego na wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną Emitenta
07/07/20 10:33 PROJPRZEM MAKRUM: Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlano - montażowych przez spółkę zależną Emitenta
06/07/20 18:55 PROJPRZEM MAKRUM: Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn. 29.06.2020 r.
29/06/20 18:35 PROJPRZEM MAKRUM: Zawarcie umowy o Generalne Wykonawstwo przez spółkę zależną Emitenta
17:32  brak uprawnień Projprzem Makrum wypłaci 0,60 zł dywidendy na akcję
17:28 PROJPRZEM MAKRUM: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
17:27 PROJPRZEM MAKRUM: Informacje na temat dywidendy