info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.25, godz. 16:38
kontakt
PROJPRZM

Komunikaty

28/01/20 10:08 PROJPRZEM MAKRUM: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
23/12/19 15:08 PROJPRZEM MAKRUM: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.
15:07 PROJPRZEM MAKRUM: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza, spółkę zależną od spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.
02/12/19 15:42 PROJPRZEM MAKRUM: Otrzymanie zlecenia na wykonanie inwestycji budowlanej przez spółkę zależną Emitenta
28/11/19 12:15 PROJPRZEM MAKRUM: Zawarcie przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. umowy o roboty budowlano-montażowe ze spółką Kupiec Sp. z o.o.
26/11/19 16:12 PROJPRZEM MAKRUM: Zawarcie przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych przy budowie Hali wulkanizacji i magazynu opon surowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacyjną i drogową.
15/11/19 08:53 PROJPRZEM MAKRUM: PROJPRZEM MAKRUM formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
08:51 PROJPRZEM MAKRUM: PROJPRZEM MAKRUM formularz raportu kwartalnego
09/10/19 13:29 PROJPRZEM MAKRUM: Zawarcie umowy o wykonanie inwestycji budowlanej przez spółkę zależną Emitenta
03/10/19 13:51 PROJPRZEM MAKRUM: Odstąpienie od umowy o wykonanie inwestycji budowlanej zawartej przez spółkę zależną Emitenta
25/09/19 14:46 PROJPRZEM MAKRUM: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki
06/09/19 15:35 PROJPRZEM MAKRUM: Zawarcie umowy o wykonanie inwestycji budowlanej przez spółkę zależną Emitenta
29/08/19 15:56  brak uprawnień Projprzem Makrum pracuje nad akwizycją
28/08/19 22:14 PROJPRZEM MAKRUM: PROJPRZEM MAKRUM formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
22:13 PROJPRZEM MAKRUM: PROJPRZEM MAKRUM formularz raportu półrocznego