info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 11:27
kontakt
JJAUTO

Komunikaty

06/11/19 19:01  brak uprawnień GPW: w sprawie określenia minimalnych wielkości zmiany cen dla akcji notowanych na rynku regulowanym
06/05/19 18:48  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki JJ AUTO AG
 brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami sześciu spółek z rynku głównego
13/02/18 18:31  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki JJ AUTO AG
10/11/17 18:55  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki JJ AUTO AG
10/08/17 08:05  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki JJ AUTO AG
09/08/17 17:34  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami czterech spółek, jedną wykluczy z obrotu