info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.27, godz. 01:17
kontakt
KLEBA

Komunikaty

15/05/20 12:01 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r.
18/03/20 08:22 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2020) Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. Grupy Kapitałowej Prima Park S.A. w restrukturyzacji
08:17 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2020) Jednostkowy raport roczny za 2018 r. Prima Park S.A. w restrukturyzacji
16/03/20 10:43 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2020) Data publikacji raportu rocznego za 2018 r.
14/02/20 10:16 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
31/01/20 15:07 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
13/12/19 13:41 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (31/2019) Upomnienie Emitenta przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
13:40 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (30/2019) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki (PLWTTMN00075)
09:04 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI
08:39 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI
11/12/19 08:34 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (29/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 r.
09/12/19 08:29 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (28/2019) Data publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 r.
20/11/19 14:06 PRIMA PARK S.A.: Zatwierdzenie przez Sąd spisu wierzytelności oraz ustanowienie rady wierzycieli
19/11/19 08:50 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (27/2019) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki (PLWTTMN00075)
15/11/19 12:59 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (26/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 r.