info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 07:49
kontakt
KLEBA

Komunikaty

31/05/21 12:38  brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2021) Incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązku informacyjnego
12:36  brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r.
17/05/21 11:28  brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r
06/04/21 08:59  brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2021) Incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązku informacyjnego
08:48  brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
 brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
15/02/21 12:56  brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 r.
08/02/21 08:49 PRIMA PARK S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Prima Park S.A. w restrukturyzacji
29/01/21 14:37  brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2021) Incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązku informacyjnego PRIMA PARK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
14:35  brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. PRIMA PARK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
28/01/21 08:22  brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 r. PRIMA PARK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
18/01/21 07:45 PRIMA PARK S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Prima Park S.A. w restrukturyzacji
31/12/20 09:52 PRIMA PARK S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta powyżej progu 5%
30/12/20 13:35 PRIMA PARK S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Prima Park S.A. w restrukturyzacji
12:31 PRIMA PARK S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta poniżej progu 5%