info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.17, godz. 10:19
kontakt
SIMPLE

Komunikaty

30/01/20 10:43 SIMPLE: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020
15/11/19 00:20 SIMPLE: SIMPLE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/09/19 18:02 SIMPLE: SIMPLE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/07/19 22:22 SIMPLE: Nabycie udziałów w spółce zależnej Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
19/07/19 16:02 SIMPLE: Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
04/07/19 15:25 SIMPLE: Wybór oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
27/05/19 08:31 SIMPLE: Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Wyższej Szkoły Bankowej
23/05/19 15:57 SIMPLE: Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.
21/05/19 14:53 SIMPLE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S. A. w dniu 14 maja 2019 roku
15/05/19 17:13 SIMPLE: SIMPLE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/19 18:41 SIMPLE: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki SIMPLE S.A. na kolejną kadencję
18:31  brak uprawnień Simple wypłaci 0,4 zł na dywidendę z zysku za '18
18:27 SIMPLE: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 14 maja 2019 ro
18:13 SIMPLE: Informacja nt. wypłaty dywidendy
16/04/19 15:47 SIMPLE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SIMPLE S.A. na dzień 14 maja 2019 roku