info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 23:44
kontakt
SIMPLE

Komunikaty

27/07/21 23:29 SIMPLE: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. na dzień 27 września 2021 r.
13/07/21 22:48 SIMPLE: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simple S.A.
24/06/21 23:58 SIMPLE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S. A. w dniu 24 czerwca 2021 roku
23:53 SIMPLE: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku
17/06/21 20:43  brak uprawnień Akcjonariusz Simple wnioskuje o 0,55 zł dywidendy na akcję
20:30 SIMPLE: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.
20:25 SIMPLE: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
28/05/21 20:27 SIMPLE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SIMPLE S.A. w Warszawie
18:17 SIMPLE: SIMPLE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:04 SIMPLE: Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2020 roku
26/05/21 10:25 SIMPLE: Informacja nt. wstępnych wyników za I kwartał 2021 roku
21/05/21 19:05 SIMPLE: Aktualizacja informacji nt. kontynuacji współpracy z Bankiem Millennium S.A.
20/05/21 21:35 SIMPLE: Aktualizacja informacji nt. kontynuacji współpracy z Bankiem Millennium S.A.
19/05/21 16:22 SIMPLE: Informacja nt. zawarcia umowy na realizację projektu informatycznego dla Polskiej Akademii Nauk
18/05/21 16:33 SIMPLE: Informacji nt. współpracy z ING Bank Śląski S.A.