info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.26, godz. 11:51
kontakt
DOMEXBUD

Komunikaty

26/05/20 10:25 BPX S.A.: Wstępne dane finansowe za I kwartał 2020 r. i bieżąca sytuacja w Spółce
13/05/20 09:13  brak uprawnień BPX SA (5/2020) Opóźnienie publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r.
20/03/20 18:34  brak uprawnień BPX SA (4/2020) Raport roczny skonsolidowany BPX S.A. za 2019 r.
18:32  brak uprawnień BPX SA (3/2020) Raport roczny jednostkowy BPX S.A. za 2019 r.
26/02/20 16:42  brak uprawnień BPX SA (2/2020) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.
13/01/20 18:30  brak uprawnień BPX SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
10/12/19 15:23 BPX S.A.: Korekta raportu nr 6/2019 - tytuł powinien brzmieć "Informacja o braku przedłużenia umowy ze znaczącym kontrahentem".
09/12/19 10:31 BPX S.A.: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
14/11/19 20:53  brak uprawnień BPX SA (17/2019) Raport kwartalny BPX S.A. za III kwartał 2019 r.
17/10/19 15:52  brak uprawnień BPX SA (16/2019) Uchwalone zmiany w Statucie spółki.
23/09/19 00:14 BPX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA.
20/09/19 19:11  brak uprawnień BPX SA (15/2019) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 20 września 2019 r.
30/08/19 16:27 BPX S.A.: Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwały ZWZA BPX S.A.
16:18  brak uprawnień BPX SA (14/2019) Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwały ZWZA BPX S.A.
23/08/19 17:13 BPX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na 20 września 2019 r. wraz z projektami uchwał.