info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.12, godz. 22:17
kontakt
DOMEXBUD

Komunikaty

17/10/19 15:52  brak uprawnień BPX SA (16/2019) Uchwalone zmiany w Statucie spółki.
23/09/19 00:14 BPX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA.
20/09/19 19:11  brak uprawnień BPX SA (15/2019) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 20 września 2019 r.
30/08/19 16:27 BPX S.A.: Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwały ZWZA BPX S.A.
16:18  brak uprawnień BPX SA (14/2019) Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwały ZWZA BPX S.A.
23/08/19 17:13 BPX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na 20 września 2019 r. wraz z projektami uchwał.
17:04  brak uprawnień BPX SA (13/2019) Zamierzone zmiany w Statucie spółki.
17:03  brak uprawnień BPX SA (12/2019) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA BPX S.A. na 20 września 2019 r. wraz z projektami uchwał.
14/08/19 21:00  brak uprawnień BPX SA (11/2019) Raport kwartalny BPX S.A. za II kwartał 2019 r.
17/05/19 10:39 BPX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA.
10:34  brak uprawnień BPX SA (10/2019) Informacja dotycząca sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz 2018.
10:31  brak uprawnień BPX SA (9/2019) Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej.
10:29  brak uprawnień BPX SA (8/2019) Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 16 maja 2019 r.
15/05/19 18:39  brak uprawnień BPX SA (7/2019) Raport kwartalny BPX S.A. za I kwartał 2019 r.
19/04/19 14:44 BPX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na 16 maja 2019 r. wraz z projektami uchwał.