info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.03, godz. 03:17
kontakt
DOMEXBUD

Komunikaty

21/07/21 09:01  brak uprawnień BPX SA (15/2021) Zmiany w Radzie Nadzorczej
13/07/21 14:21  brak uprawnień BPX SA (14/2021) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.
30/06/21 10:41 BPX S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 29 czerwca 2021 r.
07:55  brak uprawnień BPX SA (13/2021) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 29 czerwca 2021 r.
07:52  brak uprawnień BPX SA (12/2021) Zmiany Statutu Spółki uchwalone przez WZA 29 czerwca 2021 r.
07:49  brak uprawnień BPX SA (11/2021) Uchwała WZA z 29 czerwca 2021 r. w sprawie dywidendy
29/06/21 14:05 BPX S.A.: Zwolnienie z obowiązku zwrotu części otrzymanej subwencji finansowej z PFR
22/06/21 16:53 BPX S.A.: Zawarcie umowy nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej
09/06/21 18:44  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - BPX
02/06/21 14:15  brak uprawnień BPX SA (10/2021) Zamierzone zmiany w Statucie spółki.
14:10 BPX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA BPX S.A. na 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
14:06  brak uprawnień BPX SA (9/2021) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA BPX S.A. na 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
31/05/21 15:47 BPX S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji własnych
12:24  brak uprawnień BPX SA (8/2021) Skonsolidowany raport roczny BPX S.A. za 2020 r.
12:17  brak uprawnień BPX SA (7/2021) Raport roczny jednostkowy BPX S.A. za 2020 r.