info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 00:32
kontakt
DOMEXBUD

Komunikaty

14/08/19 21:00 brak uprawnień BPX SA (11/2019) Raport kwartalny BPX S.A. za II kwartał 2019 r.
17/05/19 10:39 BPX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA.
10:34 brak uprawnień BPX SA (10/2019) Informacja dotycząca sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz 2018.
10:31 brak uprawnień BPX SA (9/2019) Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej.
10:29 brak uprawnień BPX SA (8/2019) Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 16 maja 2019 r.
15/05/19 18:39 brak uprawnień BPX SA (7/2019) Raport kwartalny BPX S.A. za I kwartał 2019 r.
19/04/19 14:44 BPX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na 16 maja 2019 r. wraz z projektami uchwał.
14:28 brak uprawnień BPX SA (6/2019) Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na 16 maja 2019 r. wraz z projektami uchwał.
21/03/19 19:30 brak uprawnień BPX SA (5/2019) Raport roczny jednostkowy BPX S.A. za 2018 r.
19:26 brak uprawnień BPX SA (4/2019) Raport roczny skonsolidowany BPX S.A. za 2018 r.
25/01/19 15:11 brak uprawnień BPX SA (3/2019) Powołanie Zarządu kadencji 2019 - 2024
18/01/19 18:14 brak uprawnień BPX SA (2/2019) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.
18:12 brak uprawnień BPX SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.
14/11/18 11:25 brak uprawnień BPX SA (10/2018) Raport kwartalny BPX S.A. za III kwartał 2018 r.
14/08/18 11:33 brak uprawnień BPX SA (9/2018) Raport kwartalny BPX S.A. za II kwartał 2018 r.