info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.20, godz. 04:11
kontakt
COMPLEX

Komunikaty

23/12/19 19:42  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki REDWOOD HOLDING S.A. W UPADŁOŚCI
17:51  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami 12 spółek z rynku głównego
29/11/19 10:07 REDWOOD Holding S.A.: REDWOOD Holding S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
01/10/19 08:05 REDWOOD Holding S.A.: Otrzymanie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zawierającego informacje o rezygnacji wszystkich Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz powołującego nowych Członków Zarządu Spółki
30/09/19 13:37 REDWOOD Holding S.A.: REDWOOD Holding S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
27/09/19 19:28  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki REDWOOD HOLDING S.A. W UPADŁOŚCI
28/08/19 14:51 REDWOOD Holding S.A.: Informacja REDWOOD Holding S.A. w upadłości z dnia 28 sierpnia 2019 roku dotycząca uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki w kontekście notowań akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
09/08/19 19:19  brak uprawnień GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych spółki REDWOOD HOLDING SA
08/08/19 19:54 REDWOOD Holding S.A.: Upawomocnienie postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki
28/06/19 19:32  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki REDWOOD HOLDING SA
27/06/19 20:26  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami jedenastu spółek z listy alertów
20:05  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki REDWOOD HOLDING SA
06/06/19 08:10  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki REDWOOD HOLDING S.A. W UPADŁOŚCI notowanych na Głównym Rynku GPW
04/06/19 12:22  brak uprawnień Sąd ogłosił upadłość spółki Redwood Holding
12:16 REDWOOD Holding S.A.: Ogłoszenie przez Sąd upadłości Redwood Holding S.A.