info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.11, godz. 04:08
kontakt
2CPARTNE

Komunikaty

04/12/19 22:43  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (53/2019) Informacja o braku wykupu obligacji serii AB
29/11/19 21:02 2C PARTNERS S.A.: Korekta raportu ESPI 19/2019 w przedmiocie informacji o zakończeniu negocjacji i podpisaniu umowy przedwstępnej przez spółki zależne
03:38 2C PARTNERS S.A.: Zakończenie negocjacji i podpisanie umowy przedwstępnej przez spółki zależne
14/10/19 16:04 2C PARTNERS S.A.: Korekta raportu ESPI 15/2019 w przedmiocie Informacji o braku ustanowienia zabezpieczeń obligacji serii AC
15:47 2C PARTNERS S.A.: Wezwanie administratora do ustanowienia zabezpieczeń
02/10/19 23:38 2C PARTNERS S.A.: Informacja o braku ustanowienia zabezpieczeń obligacji serii AD
23:15  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (52/2019) Informacja o braku wypłaty odsetek od obligacji serii AD
03/09/19 14:15  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (51/2019) Informacja o braku wypłaty odsetek od obligacji serii AB
16/08/19 21:35 2C PARTNERS S.A.: Informacja o braku ustanowienia zabezpieczeń obligacji serii AB
14/08/19 22:33  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (50/2019) Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2019
31/07/19 12:57 2C PARTNERS S.A.: Rozpoczęcie negocjacji
17/07/19 20:36 2C PARTNERS S.A.: Podpisanie listu intencyjnego
20:25 2C PARTNERS S.A.: Wezwanie administratora hipoteki do wykupu obligacji i pokrycia kosztów
15/07/19 23:34  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (49/2019) Informacja o braku wypłaty odsetek od obligacji serii AC
11/07/19 07:43  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (48/2019) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta