info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.21, godz. 13:51
kontakt
2CPARTNE

Komunikaty

14/02/20 16:27 2C PARTNERS S.A.: Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej przez spółki zależne
16:03  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (1/2020) Zmiana adresu spółki
17/01/20 18:07  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki 2C PARTNERS S.A. na rynku NewConnect
12/12/19 19:45  brak uprawnień GPW: upomnienie spółki 2C PARTNERS SA
04/12/19 22:43  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (53/2019) Informacja o braku wykupu obligacji serii AB
29/11/19 21:02 2C PARTNERS S.A.: Korekta raportu ESPI 19/2019 w przedmiocie informacji o zakończeniu negocjacji i podpisaniu umowy przedwstępnej przez spółki zależne
03:38 2C PARTNERS S.A.: Zakończenie negocjacji i podpisanie umowy przedwstępnej przez spółki zależne
14/10/19 16:04 2C PARTNERS S.A.: Korekta raportu ESPI 15/2019 w przedmiocie Informacji o braku ustanowienia zabezpieczeń obligacji serii AC
15:47 2C PARTNERS S.A.: Wezwanie administratora do ustanowienia zabezpieczeń
02/10/19 23:38 2C PARTNERS S.A.: Informacja o braku ustanowienia zabezpieczeń obligacji serii AD
23:15  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (52/2019) Informacja o braku wypłaty odsetek od obligacji serii AD
03/09/19 14:15  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (51/2019) Informacja o braku wypłaty odsetek od obligacji serii AB
16/08/19 21:35 2C PARTNERS S.A.: Informacja o braku ustanowienia zabezpieczeń obligacji serii AB
14/08/19 22:33  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (50/2019) Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2019
31/07/19 12:57 2C PARTNERS S.A.: Rozpoczęcie negocjacji