info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:08
kontakt
MBFGROUP

Komunikaty

13/04/21 16:39 MBF GROUP S.A.: Zawarcie aneksu do umowy przedwstępnej nabycia 100% udziałów spółki prawa handlowego
06/04/21 10:21 MBF GROUP S.A.: Zawarcie umowy lock-up na akcjach Emitenta przez osobę pełniącą funkcję zarządcze
01/04/21 13:03 MBF GROUP S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów Emitenta
11:28 MBF GROUP S.A.: Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
08:53 MBF GROUP S.A.: Nabycie akcji własnych
31/03/21 13:50 MBF GROUP S.A.: Sprzedaż akcji podmiotu z branży gier komputerowych i zamknięcie inwestycji
10:56 MBF GROUP S.A.: Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia 100% udziałów spółki prawa handlowego
10:48  brak uprawnień MBF GROUP SA (10/2021) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki w KRS
25/03/21 19:35  brak uprawnień MBF GROUP SA (9/2021) Wybór i zawarcie umowy z biegłym rewidentem
23/03/21 18:33 MBF GROUP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 22 marca 2021 roku
18:15  brak uprawnień MBF GROUP SA (8/2021) Uzupełnienie raportu 7/2021 ? Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję
22/03/21 14:38  brak uprawnień MBF GROUP SA (7/2021) Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję
14:09  brak uprawnień MBF GROUP SA (6/2021) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 22 marca 2021 r.
18/03/21 10:36 MBF GROUP S.A.: Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
12/03/21 09:51 MBF GROUP S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% w ogólnej liczbie głosów Emitenta