info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 21:10
kontakt
MBFGROUP

Komunikaty

15/01/21 15:30  brak uprawnień MBF GROUP SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych MBF Group SA w 2021 r.
04/01/21 09:21 MBF GROUP S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży akcji spółki zależnej Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
30/12/20 11:16 MBF GROUP S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży akcji spółki zależnej Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
23/12/20 14:08 MBF GROUP S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie zawarcia przez Emitenta umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki zależnej Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
11:15 MBF GROUP S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie zawarcia przez Emitenta umów przedwstępnych sprzedaży akcji spółki zależnej Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie
21/12/20 10:36 MBF GROUP S.A.: Zawarcie istotnej umowy o współpracy ze spółką Certified Aerospace Group LLC
16/12/20 09:46 MBF GROUP S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
10/12/20 21:51 MBF GROUP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.12.2020 r.
18:17  brak uprawnień MBF GROUP SA (28/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 10 grudnia 2020 r.
02/12/20 11:39 MBF GROUP S.A.: Realizacja umowy na dostawy rękawiczek nitrylowych - zamknięcie kontraktu
30/11/20 16:47 MBF GROUP S.A.: Zawarcie umowy kupna akcji podmiotu z branży gier komputerowych
27/11/20 13:31 MBF GROUP S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji podmiotu z branży biofarmaceutycznej
26/11/20 16:45 MBF GROUP S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji podmiotu z branży przetwarzania i utylizacji odpadów
15:16 MBF GROUP S.A.: Zawarcie istotnego porozumienia z jednostką zależną od MBF Group S.A.
23/11/20 00:07  brak uprawnień MBF GROUP SA (27/2020) Uzupełnienie raportu 26/2020 ? Powołanie nowego Członki Rady Nadzorczej