info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.09, godz. 13:09
kontakt
MBFGROUP

Komunikaty

05/08/20 21:51  brak uprawnień MBF GROUP SA (19/2020) Uzupełnienie raportu 16/2020 - Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
31/07/20 23:54  brak uprawnień MBF GROUP SA (18/2020) Raport roczny za rok obrotowy 2019
14:33  brak uprawnień MBF GROUP SA (17/2020) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r. oraz incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
27/07/20 23:40  brak uprawnień MBF GROUP SA (16/2020) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
13/07/20 21:54  brak uprawnień MBF GROUP SA (15/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu
08/07/20 10:24 MBF GROUP S.A.: Realizacja kontraktu na dostawę maseczek ochronnych
06/07/20 15:09 MBF GROUP S.A.: Realizacja istotnego kontraktu na dostawę maseczek typu KN95
04/07/20 19:27  brak uprawnień MBF GROUP SA (14/2020) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.
03/07/20 15:46 MBF GROUP S.A.: Zawarcie listu intencyjnego w sprawie dostaw rękawiczek nitrylowych
14:16 MBF GROUP S.A.: Zawarcie kontraktu na dostawę maseczek ochronnych
13:32 MBF GROUP S.A.: Przegląd opcji strategicznych MBF Group S.A. oraz prace nad aktualizacją strategii rozwoju
12:47 MBF GROUP S.A.: Zawarcie istotnego kontraktu na dostawę maseczek typu KN95
18/06/20 15:16 MBF GROUP S.A.: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie kontraktu na dostawy rękawiczek nitrylowych
13:07 MBF GROUP S.A.: Zawarcie ramowej umowy współpracy i zachowania poufności
05/06/20 18:15  brak uprawnień MBF GROUP SA (13/2020) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem