info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 18:29
kontakt
MBFGROUP

Komunikaty

14/11/19 22:31  brak uprawnień MBF GROUP SA (17/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 r.
08/11/19 16:57  brak uprawnień MBF GROUP SA (16/2019) Zawarcie umowy z Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
04/11/19 16:19  brak uprawnień MBF GROUP SA (15/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kw. 2019 r.
08/08/19 14:58  brak uprawnień MBF GROUP SA (14/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 r.
04/07/19 17:02 MBF GROUP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2019 r.
28/06/19 10:41 MBF GROUP S.A.: Podpisanie umów o udzielenie Grantów przez spółki powiązane
10:25 MBF GROUP S.A.: Podpisanie umowy o udzielenie Grantu na usługi doradcze
10:22  brak uprawnień MBF GROUP SA (13/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 26 czerwca 2019 r. - korekta
27/06/19 13:59  brak uprawnień MBF GROUP SA (12/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 26 czerwca 2019 r.
31/05/19 14:10  brak uprawnień MBF GROUP SA (11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał
14:06 MBF GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał
29/05/19 14:28  brak uprawnień MBF GROUP SA (10/2019) Skonsolidowany raport roczny MBF Group S.A. za 2018 rok - korekta
28/05/19 13:35 MBF GROUP S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów
26/05/19 15:49  brak uprawnień MBF GROUP SA (9/2019) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
15:43  brak uprawnień MBF GROUP SA (8/2019) Skonsolidowany raport roczny MBF Group S.A. za 2018 rok