info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.22, godz. 09:22
kontakt
PERMAFIX

Komunikaty

14/08/19 22:39 brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (14/2019) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
28/06/19 19:11 brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (13/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.
19:07 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.
18:33 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.
25/06/19 00:07 brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (12/2019) Nałożenie kary pieniężnej na Emitenta przez Giełdę Papierów Wartościowych
24/06/19 13:38 brak uprawnień GPW: Komunikat - PERMA-FIX MEDICAL SA , PLASMA SYSTEM SA
08:26 brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę PERMA-FIX MEDICAL S.A.
18/06/19 23:09 brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (11/2019) Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r.
23:00 brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (10/2019) Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 r.
04/06/19 23:53 brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (9/2019) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
01/06/19 00:14 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2019 roku
00:03 brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (8/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2019 roku
31/05/19 23:42 brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (7/2019) Raport roczny skonsolidowany za 2018 rok
23:16 brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (6/2019) Raport roczny jednostkowy za 2018 rok
15/05/19 18:19 brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (5/2019) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku