info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 20:48
kontakt
PERMAFIX

Komunikaty

06/10/20 17:45 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
15/09/20 20:30 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
31/08/20 19:35  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (13/2020) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
20/08/20 18:04  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (12/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 sierpnia 2020 r.
17:56 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 sierpnia 2020 r.
17:45  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (11/2020) Powołanie Zarządu na następną wspólną 3 letnią kadencję
17:27 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 20 sierpnia 2020 r.
17:23 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 20 sierpnia 2020 r.
14/08/20 19:28  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (10/2020) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 roku
24/07/20 23:32  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 sierpnia 2020 roku
23:26 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 sierpnia 2020 r.
22:54  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (8/2020) Raport roczny skonsolidowany za 2019 rok
22:43  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (7/2020) Raport roczny jednostkowy za 2019 rok
21/07/20 20:09  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
22/05/20 21:16  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok