info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 05:28
kontakt
PERMAFIX

Komunikaty

15/02/21 18:49  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (3/2021) Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku
22/01/21 16:20 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Zawarcie umowy na prowadzenie depozytu akcji
16:12 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o pełnienie funkcji sponsora emisji
20/01/21 17:35  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (2/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
07/01/21 16:30  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
10/12/20 18:32 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
02/12/20 23:51 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Zawarcie umowy o pełnienie funkcji pośrednika rejestracyjnego w związku z obowiązkową dematerializacją akcji
17/11/20 17:49 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
16/11/20 16:18  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (14/2020) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
27/10/20 22:07 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
06/10/20 17:45 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
15/09/20 20:30 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
31/08/20 19:35  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (13/2020) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
20/08/20 18:04  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (12/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 sierpnia 2020 r.
17:56 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 sierpnia 2020 r.