info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.08, godz. 23:15
kontakt
MBANK

Komunikaty

08/04/20 20:56  brak uprawnień Zysk netto mBanku w I kw. niższy niż przed rokiem, wynik odsetkowy w '20 w dół ok. 155 mln zł
20:38 mBank: Wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa na działalność Grupy mBanku
27/03/20 18:21 mBank: XXXIII ZWZ mBanku S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów
18:15 mBank: Wybór Rady Nadzorczej mBanku S.A. nowej kadencji
18:10 mBank: XXXIII ZWZ mBanku S.A. - uchwała w zakresie podziału zysku (brak wypłaty dywidendy)
18:01 mBank: XXXIII ZWZ mBanku SA - podjęte uchwały
11:57 mBank: Zmiana rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2019
26/03/20 15:38  brak uprawnień Zarząd mBanku rekomenduje pozostawić zysk netto za '19 niepodzielonym, rezygnuje z wypłaty dywidendy
15:23 mBank: Zmiana projektu Uchwały nr 3 XXXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 27 marca 2020 roku
15:17 mBank: Zmiana uchwały Zarządu mBanku S.A. z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku za rok 2019, zmienionej uchwałą z dnia 10 marca 2020 roku
13:27 mBank: Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy przez banki
16/03/20 13:22 mBank: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2019
13/03/20 20:36  brak uprawnień RPP przychyli się do rekomendacji prezesa NBP, obniżka możliwa jeszcze w marcu ? mBank (opinia)
10/03/20 17:52  brak uprawnień Zarząd mBanku rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 1,15 zł na akcję
17:42 mBank: Zmiana projektu Uchwały nr 3 XXXIII Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniamBanku S.A. z 27 marca 2020 roku