info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 04:04
kontakt
MBANK

Komunikaty

23/09/20 11:49  brak uprawnień Największe banki w Polsce poradzą sobie z rezerwami CHF, problemy może mieć Getin Noble - Moody's
22/09/20 12:55  brak uprawnień KNF chce, by bufor OSII dla mBanku spadł do 0,5 proc.
12:41 mBank: Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii dotyczącej wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na mBank S.A.
08:19 mBank: Zapis akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programach motywacyjnych
21/09/20 13:00 mBank: Rejestracja 7.066 akcji mBanku S.A. w KDPW
18/09/20 09:54 mBank: Dopuszczenie 7.066 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji
17/09/20 19:55  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki MBANK SA
16/09/20 09:19 mBank: Rozpoczęcie procesu substytucji z mFinance France na mBank jako emitenta obligacji
08/09/20 16:53 mBank: Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane
07/09/20 15:45 mBank: Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane
04/09/20 16:10 mBank: Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane
03/09/20 15:24 mBank: Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane
02/09/20 15:49 mBank: Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane
07:17  brak uprawnień Dino wejdzie do indeksu STOXX Europe 600, mBank wypadnie ze STOXX Eastern Europe 50
31/08/20 18:41 mBank: Uchwała Rady Nadzorczej o wyrażeniu zgody na dokonanie substytucji z mFinance France na mBank