info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 00:42
kontakt
IMMOBILE

Komunikaty

06/04/21 13:55 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Spełnienie wszystkich warunków umowy sprzedaży udziałów w spółce DLAKO Sp. z o.o.
01/04/21 17:07 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy Hotelu w Elblągu
12/02/21 15:49 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów oraz ujawnienie informacji o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce DLAKO Sp. z o.o.
21/01/21 21:29 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
08/01/21 18:10 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
21/12/20 19:56 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
10/12/20 16:20 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
08/12/20 20:25 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
04/12/20 16:40 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy ramowej z bankiem
03/12/20 21:15 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
21:00 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Informacja o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego wartość nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta, tj. Hotelu Focus Premium "Pod Orłem" przy ul. Gdańskiej 14 w Bydgoszczy
01/12/20 09:07  brak uprawnień Konsorcjum z PJP Makrum i Atrem ma umowę z Gaz-System na 326,7 mln zł netto
08:53 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie w imieniu Konsorcjum z udziałem spółek zależnych Emitenta umowy ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie oraz ujawnienie informacji o otrzymaniu wiadomości o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem spółek zależnych Emitenta przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie.
27/11/20 17:12 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:11 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz raportu kwartalnego