info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.22, godz. 12:08
kontakt
IMMOBILE

Komunikaty

13/10/20 16:54 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
14:54 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta - korekta
12/10/20 16:03 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
08/10/20 16:25 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. oferty Konsorcjum z udziałem spółek zależnych Emitenta na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie.
02/10/20 16:17 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Uzupełnienie skonsolidowanego raportu półrocznego o wymaganą opinię Rady Nadzorczej Emitenta
01/10/20 16:12 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Uzupełnienie skonsolidowanego raportu półrocznego o wymagane stanowisko Zarządu Emitenta
00:55 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz raportu półrocznego
25/09/20 15:51 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwsze półrocze 2020
01/09/20 16:47 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Rejestracja połączenia Spółki ze spółką zależną Cezaro Sp. z o.o.
13/08/20 21:07 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
30/07/20 21:12 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
06/07/20 19:15 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2020 r.
29/06/20 19:26 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
19:25 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz raportu kwartalnego