info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 13:31
kontakt
IMMOBILE

Komunikaty

21/06/21 17:37 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
07/06/21 11:56 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.06.2021 r.
02/06/21 10:59 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 30.06.2021 r., projekty uchwał
28/05/21 17:44 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz raportu kwartalnego
12/05/21 14:52 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie zakładu produkcyjnego przez spółkę zależną Emitenta
06/05/21 08:51 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
30/04/21 21:58 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:57 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz raportu rocznego
26/04/21 17:55 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za rok 2020
19/04/21 16:37 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży udziałów w spółce DLAKO Sp. z o.o.
16:36 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za rok 2020
06/04/21 13:55 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Spełnienie wszystkich warunków umowy sprzedaży udziałów w spółce DLAKO Sp. z o.o.
01/04/21 17:07 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy Hotelu w Elblągu
12/02/21 15:49 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów oraz ujawnienie informacji o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce DLAKO Sp. z o.o.