info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 04:20
kontakt
LIVECHAT

Komunikaty

01/09/21 15:01  brak uprawnień Kurs LiveChatu w dół po wynikach, analitycy podzieleni w ocenie raportu (opinia)
27/08/21 19:36  brak uprawnień Zysk netto Livechat Software w I kw. 2021/2022 wzrósł do 26,6 mln zł
19:10  brak uprawnień Wyniki Livechat Software w I kw. 2021/22 roku vs. konsensus PAP Biznes (tabela)
19:04 LIVECHAT SOFTWARE S.A.: LIVECHAT SOFTWARE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/08/21 13:23 LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
20/08/21 12:09 LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2021 r.
11:42 LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2021
18/08/21 15:53  brak uprawnień LiveChat Software wypłaci 3,69 zł dywidendy na akcję
15:40 LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Decyzja ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy
12/08/21 16:11 LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Dokumentacja na Walne Zgromadzenie
11/08/21 16:20 LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku
13:09 LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Kandydatury na członków Rady Nadzorczej
10/08/21 11:49 LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
04/08/21 09:51  brak uprawnień Haitong podwyższył cenę docelową LiveChatu do 157,5 zł
30/07/21 16:08  brak uprawnień LIVECHAT SOFTWARE SA (1/2021) Livechat Software Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021