info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.02, godz. 23:09
kontakt
HOLLYWOO

Komunikaty

11/03/20 13:36 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12:23 HOLLYWOOD S.A.: Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019r.
10/03/20 13:02 HOLLYWOOD S.A.: Uruchomienie procesu połączenia spółek
11/02/20 21:14 HOLLYWOOD S.A.: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz o uchylenie postanowienia Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Hollywood S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji)
04/02/20 15:08 HOLLYWOOD S.A.: Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Hollywood S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)
22/01/20 15:24 HOLLYWOOD S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
08/01/20 15:35 HOLLYWOOD S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
05/12/19 14:50 HOLLYWOOD S.A.: Uzyskanie informacji o oddaleniu zażalenia Spółki na postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi o udzieleniu zabezpieczenia dotyczącego uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki
29/11/19 14:41 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/19 23:49 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/09/19 13:49 HOLLYWOOD S.A.: Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu
24/09/19 14:17 HOLLYWOOD S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Hollywood S.A. w dniu 23 września 2019 roku
14:03 HOLLYWOOD S.A.: Treść uchwał podjętych na NWZ Hollywood S.A. w dniu 23 września 2019 roku
23/09/19 16:53 HOLLYWOOD S.A.: Informacja o nabyciu przez Hollywood S.A. akcji własnych
16:28 HOLLYWOOD S.A.: Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze