info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 09:08
kontakt
HOLLYWOO

Komunikaty

31/07/19 18:10  brak uprawnień GPW: korekta nadzwyczajna list uczestników indeksów WIG oraz WIG-Poland
29/07/19 16:37 HOLLYWOOD S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
26/07/19 16:14  brak uprawnień Hollywood chce skupić do końca września do 1,8 mln akcji własnych
15:42 HOLLYWOOD S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
15:32 HOLLYWOOD S.A.: Zawarcie porozumienia pomiędzy Akcjonariuszami Spółki
26/06/19 15:29 HOLLYWOOD S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Hollywood SA w dniu 25 czerwca 2019 roku
15:22 HOLLYWOOD S.A.: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Hollywood S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku
24/06/19 16:58 HOLLYWOOD S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
19/06/19 16:02 HOLLYWOOD S.A.: Rejestracja zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym
30/05/19 17:46 HOLLYWOOD S.A.: HOLLYWOOD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16:01 HOLLYWOOD S.A.: Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii L
29/05/19 17:30 HOLLYWOOD S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Hollywood S.A.
21/05/19 14:41 HOLLYWOOD S.A.: Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
16/05/19 16:42 HOLLYWOOD S.A.: Objęcie akcji Spółki na okaziciela serii L oraz dookreślenie przez Zarząd wysokości kapitału zakładowego Spółki
16:28 HOLLYWOOD S.A.: Zawarcie umów kredytowych przez podmiot zależny spółkę Hollywood Textile Service Sp. z o.o. oraz uruchomienie limitu leasingowego dla Hollywood S.A.