info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 13:36
kontakt
STALPROF

Komunikaty

15/04/21 11:15 STALPROFIL S.A.: Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach wyroku w postępowaniu przeciwko byłemu prezesowi zarządu ZRUG Zabrze S.A. oraz TUiR Allianz
12/04/21 13:44 STALPROFIL S.A.: Informacja o złożeniu przez spółkę zależną Izostal S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN1000 w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A.
01/03/21 12:35 STALPROFIL S.A.: Wybór Prezesa Zarządu STALPROFIL S.A.
27/02/21 11:12 STALPROFIL S.A.: Informacja o śmierci Prezesa Zarządu STALPROFIL S.A.
19/01/21 13:14 STALPROFIL S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021
07/01/21 09:21  brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 powyżej grudniowych szczytów; KGHM na rekordowym poziomie
09:08 STALPROFIL S.A.: Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A. powyżej progu 5% przez VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
20/11/20 07:35 STALPROFIL S.A.: STALPROFIL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/09/20 07:34 STALPROFIL S.A.: STALPROFIL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/08/20 10:26 STALPROFIL S.A.: Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego STALPROFIL S.A. za I półrocze 2020 roku
09:11 STALPROFIL S.A.: Stanowisko Zarządu odnoście błędnych informacji dotyczących wyników Spółki zamieszczonych w mediach internetowych
24/07/20 11:34 STALPROFIL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. Umowy dotyczącej dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
14/07/20 12:30 STALPROFIL S.A.: Zawarcie przez konsorcjum firm z udziałem spółki zależnej Izostal S.A. umowy na dostawy rur oraz łuków na rzecz PERN S.A.
01/07/20 14:55 STALPROFIL S.A.: Wybór oferty spółki zależnej Izostal S.A. na realizację dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
14:49  brak uprawnień Oferta Izostalu za 35,5 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu