info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 16:46
kontakt
STALPROF

Komunikaty

22/05/20 11:13  brak uprawnień STALPROFIL SA (2/2020) Podjęcie decyzji o transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.
08:46 STALPROFIL S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. zwołanego na 25 czerwca 2020r
08:43 STALPROFIL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.
07:25 STALPROFIL S.A.: STALPROFIL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/05/20 13:39  brak uprawnień Oferta Izostalu za 45,9 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu
13:33 STALPROFIL S.A.: Informacja o złożeniu przez spółkę zależną IZOSTAL S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
30/04/20 14:05 STALPROFIL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
20/04/20 12:12  brak uprawnień STALPROFIL SA (1/2020) Stalprofil Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
11:12 STALPROFIL S.A.: Wybór oferty spółki zależnej Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
09:11  brak uprawnień Stalprofil planuje nakłady inwestycyjne na poziomie 18,5 mln zł w 2020 roku
07:58 STALPROFIL S.A.: STALPROFIL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:55 STALPROFIL S.A.: STALPROFIL S.A. formularz raportu rocznego
17/04/20 13:07 STALPROFIL S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2019.
16/04/20 14:13  brak uprawnień Oferta Izostalu za 97,1 mln zł netto uznana za najkorzystniejszą w przetargu Gaz-Systemu
14:08 STALPROFIL S.A.: Informacja o złożeniu przez spółkę zależną IZOSTAL S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000, w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A.