info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.23, godz. 00:08
kontakt
STALPROF

Komunikaty

19/01/21 13:14 STALPROFIL S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021
07/01/21 09:21  brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 powyżej grudniowych szczytów; KGHM na rekordowym poziomie
09:08 STALPROFIL S.A.: Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A. powyżej progu 5% przez VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
20/11/20 07:35 STALPROFIL S.A.: STALPROFIL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/09/20 07:34 STALPROFIL S.A.: STALPROFIL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/08/20 10:26 STALPROFIL S.A.: Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego STALPROFIL S.A. za I półrocze 2020 roku
09:11 STALPROFIL S.A.: Stanowisko Zarządu odnoście błędnych informacji dotyczących wyników Spółki zamieszczonych w mediach internetowych
24/07/20 11:34 STALPROFIL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. Umowy dotyczącej dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
14/07/20 12:30 STALPROFIL S.A.: Zawarcie przez konsorcjum firm z udziałem spółki zależnej Izostal S.A. umowy na dostawy rur oraz łuków na rzecz PERN S.A.
01/07/20 14:55 STALPROFIL S.A.: Wybór oferty spółki zależnej Izostal S.A. na realizację dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
14:49  brak uprawnień Oferta Izostalu za 35,5 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu
30/06/20 12:51 STALPROFIL S.A.: Informacja o złożeniu przez spółkę zależną Izostal S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
26/06/20 10:54 STALPROFIL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ STALPROFIL SA w dniu 25.06.2020r.
25/06/20 14:53  brak uprawnień Stalprofil wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję
14:49 STALPROFIL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.