info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.22, godz. 07:43
kontakt
ENEFI

Komunikaty

01/10/19 11:02 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Number of voting rights
11:00 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Quarterly Report of ENEFI
10:58 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Announcement
27/09/19 13:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Announcement
02/09/19 09:07 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Extraordinary announcement
09:05 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Extraordinary announcement
09:04 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Extraordinary announcement
09:02 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Number of voting rights
09/08/19 11:07 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: General Meeting
07/08/19 12:09 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Announcement
04/08/19 07:46 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Announcement
02/08/19 21:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Announcement
19:59 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Announcement
25/07/19 15:05 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Resolution proposals of ENEFI for the GM
15:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Supervisory Board and Audit Committee conslidated report on the GM of the Company