info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.24, godz. 05:14
kontakt
CAPPARK

Komunikaty

21/08/19 10:45 CAPITAL PARK S.A.: zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
07/08/19 18:47 CAPITAL PARK S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta
31/07/19 10:05  brak uprawnień Ipopema Securities rekomenduje "kupuj" Capital Park
12/07/19 21:06 CAPITAL PARK S.A.: rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki
10/07/19 21:35 CAPITAL PARK S.A.: zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
04/07/19 14:36  brak uprawnień Townsend Holding kupił w wezwaniu 556.595 akcji Capital Park
14:31  brak uprawnień Zawarcie transakcji w ramach wezwania na CAPITAL PARK SA
01/07/19 14:57 CAPITAL PARK S.A.: Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.
26/06/19 13:48  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii B i D spółki CAPITAL PARK SA
24/06/19 16:03 CAPITAL PARK S.A.: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2019 roku.
20/06/19 16:34 CAPITAL PARK S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park SA w dniu 20 czerwca 2019 roku
12/06/19 12:14  brak uprawnień W opinii zarządu Capital Park cena zaoferowana w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej
11:52 CAPITAL PARK S.A.: stanowisko Zarządu Capital Park SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszonego w dniu 28 maja 2019 r. przez MIRELF VI B.V.
10:33 CAPITAL PARK S.A.: zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych na jego wniosek do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2019 r.
31/05/19 15:30 CAPITAL PARK S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce