info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.27, godz. 18:37
kontakt
CAPPARK

Komunikaty

25/05/20 09:57  brak uprawnień Ipopema Securities obniżyła wartość godziwą akcji Capital Park do 6,89 zł
22/05/20 00:11 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/20 15:27 CAPITAL PARK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 maja 2020 roku.
15:16 CAPITAL PARK S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park S.A. w dniu 18 maja 2020 roku
15:12  brak uprawnień Capital Park wypłaci 2,1 zł dywidendy na akcję
15:04 CAPITAL PARK S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. w dniu 18 maja 2020 roku uchwały o wypłacie dywidendy
15/05/20 15:22 CAPITAL PARK S.A.: Przedterminowy całościowy wykup obligacji serii M na żądanie Emitenta
14/05/20 11:32 CAPITAL PARK S.A.: Zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
21/04/20 15:21 CAPITAL PARK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A.
17/04/20 08:15  brak uprawnień Zarząd Capital Park rekomenduje wypłatę 2,1 zł dywidendy za 2019 rok
00:49 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz raportu rocznego
00:41 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
00:01 CAPITAL PARK S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
14/04/20 20:09 CAPITAL PARK S.A.: Podjęcie decyzji o zmianie polityki rachunkowości jednostki dominującej Capital Park S.A.
08/04/20 19:51  brak uprawnień Capital Park szac. spadek zysku NOI w II kw. o 45 proc. z powodu redukcji opłat z tytułu najmów