info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.28, godz. 10:55
kontakt
CAPPARK

Komunikaty

03/12/20 18:46  brak uprawnień Krynica Vitamin i Sanwil Holding zastąpią Capital Park i Idea Bank w indeksie sWIG80
06/11/20 18:41 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/09/20 00:11 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz raportu półrocznego
00:05 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
01/09/20 08:06  brak uprawnień Erste Group obniżył rekomendację dla Capital Park do "akumuluj"
28/08/20 13:24 CAPITAL PARK S.A.: Korekta raportu bieżącego 21/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku.
13:17 CAPITAL PARK S.A.: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku
13:06 CAPITAL PARK S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park SA w dniu 28 sierpnia 2020 roku
31/07/20 13:41 CAPITAL PARK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A.
22/07/20 09:54  brak uprawnień Ipopema Securities podniosła wartość godziwą akcji Capital Park do 8,25 zł
07/07/20 16:38 CAPITAL PARK S.A.: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2020 i 2021
26/06/20 18:09  brak uprawnień GPW: przedterminowy wykup obligacji serii M spółki CAPITAL PARK S.A. (CAP1220), oznaczonych kodem "PLCPPRK00151"
23/06/20 11:54 CAPITAL PARK S.A.: zarejestrowanie przez sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki
08/06/20 13:49  brak uprawnień GPW: sprawie zawieszenia obrotu obligacjami spółki CAPITAL PARK S.A.
25/05/20 09:57  brak uprawnień Ipopema Securities obniżyła wartość godziwą akcji Capital Park do 6,89 zł