info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 10:53
kontakt
LABOPRIN

Komunikaty

16/07/21 13:04  brak uprawnień LABO PRINT SA (1/2021) Labo Print Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
13/07/21 08:34 LABO PRINT S.A: zakończenie subskrypcji akcji serii F
09/07/21 15:04 LABO PRINT S.A: informacja o przychodach ze sprzedaży netto w czerwcu 2021 roku
01/07/21 13:11 LABO PRINT S.A: informacja w sprawie zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej w odniesieniu do kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
25/06/21 13:47 LABO PRINT S.A: podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego
12:03 LABO PRINT S.A: informacja o wyborze firmy audytorskiej
11:56 LABO PRINT S.A: powołanie członków Zarządu na kolejną kandecję
11:19 LABO PRINT S.A: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Labo Print S.A. 25 czerwca 2021 roku
11:10 LABO PRINT S.A: treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Labo Print S.A. 25 czerwca 2021 roku
11:02 LABO PRINT S.A: uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo PRint S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
14/06/21 15:05 LABO PRINT S.A: aktualizacja informacji nt. zawarcia listu intencyjnego (dot. raportu 6/2021 z 26 marca 2021)
10/06/21 12:06 LABO PRINT S.A: informacja o przychodach ze sprzedaży netto w maju 2021 roku
07/06/21 14:15 LABO PRINT S.A: korekta raportu bieżącego nr 16/2021 dot. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Labo Print S.A. na dzień 25 czerwca 2021 roku
26/05/21 08:53 LABO PRINT S.A: LABO PRINT S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/05/21 12:18  brak uprawnień Labo Print planuje wypłacić 0,20 zł dywidendy za 2020 rok