info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.27, godz. 16:09
kontakt
INDYGOTE

Komunikaty

23/10/20 18:55 IndygoTech Minerals S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
06/10/20 17:26 IndygoTech Minerals S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2020 r.
02/10/20 17:51 IndygoTech Minerals S.A.: IndygoTech Minerals S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
17:12 IndygoTech Minerals S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji w dniu 30 września 2020 r.
30/09/20 20:08 IndygoTech Minerals S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
03/09/20 23:58 IndygoTech Minerals S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
28/08/20 17:16 IndygoTech Minerals S.A.: IndygoTech Minerals S.A. formularz raportu kwartalnego
16:50 IndygoTech Minerals S.A.: IndygoTech Minerals S.A. formularz raportu rocznego
04/06/20 16:43 IndygoTech Minerals S.A.: Rezygnacja osoby nadzorującej
21/04/20 18:35  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki INDYGOTECH MINERALS SA W LIKWIDACJI
20/04/20 20:04 IndygoTech Minerals S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IndygoTech Minerals S.A. w dniu 20 kwietnia 2020 r.
25/03/20 21:24 IndygoTech Minerals S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz projektami uchwał
03/02/20 21:07 IndygoTech Minerals S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
17/01/20 07:17 IndygoTech Minerals S.A.: Informacja dotyczaca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwolanego na dzień 15 stycznia 2020 roku
23/12/19 19:41  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki INDYGOTECH MINERALS S.A.