info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.17, godz. 02:51
kontakt
INDYGOTE

Komunikaty

03/11/19 17:40 IndygoTech Minerals S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz projektami uchwał oraz zmianą Statutu
01/10/19 00:12 IndygoTech Minerals S.A.: IndygoTech Minerals S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
27/09/19 19:28  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki INDYGOTECH MINERALS S.A
27/06/19 20:26  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami jedenastu spółek z listy alertów
19:53  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki INDYGOTECH MINERALS SA
12/06/19 22:31 IndygoTech Minerals S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2019 roku
22:09 IndygoTech Minerals S.A.: Powołanie osób nadzorujących
22:04 IndygoTech Minerals S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2019 roku
30/05/19 23:13 IndygoTech Minerals S.A.: IndygoTech Minerals S.A. formularz raportu kwartalnego
22:55 IndygoTech Minerals S.A.: Rezygnacje osób nadzorujących
16/05/19 13:45 IndygoTech Minerals S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYGOTECH MINERALS S.A. oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
01/05/19 12:23 IndygoTech Minerals S.A.: Wypowiedzenie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
12:14 IndygoTech Minerals S.A.: IndygoTech Minerals S.A. formularz raportu rocznego
29/03/19 09:37  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki INDYGOTECH MINERALS S.A.
13/03/19 20:06 IndygoTech Minerals S.A.: Rezygnacja osoby nadzorującej