info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 06:29
kontakt
BALTICER

Komunikaty

03/09/20 20:02 brak uprawnień BALTIC CERAMICS SA W LIKWIDACJI (11/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
19:55 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
14/08/20 15:51 brak uprawnień BALTIC CERAMICS SA W LIKWIDACJI (10/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
13/08/20 17:34 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki BALTIC CERAMICS SA W LIKWIDACJI notowanych na rynku NewConnect
05/08/20 12:12 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 sierpnia 2020 r.
04/08/20 11:02 brak uprawnień BALTIC CERAMICS SA (9/2020) Życiorys zawodowy Likwidatora Spółki
03/08/20 16:37 brak uprawnień BALTIC CERAMICS SA (8/2020) Powołanie Likwidatora
16:24 brak uprawnień BALTIC CERAMICS SA (7/2020) Rezygnacja osoby nadzorującej
16:18 brak uprawnień BALTIC CERAMICS SA (6/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 sierpnia 2020 r.
24/07/20 15:39 brak uprawnień BALTIC CERAMICS SA (5/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
22/07/20 16:32 brak uprawnień BALTIC CERAMICS SA (4/2020) Raport roczny za 2019 rok
07/07/20 17:26 brak uprawnień BALTIC CERAMICS SA (3/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
17:15 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
04/06/20 16:01 brak uprawnień BALTIC CERAMICS SA (2/2020) Rezygnacja osoby nadzorującej
18/03/20 09:26 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki - BALTIC CERAMICS S.A.