info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 20:10
kontakt
DEVORAN

Komunikaty

01/07/21 15:50 DEVORAN S.A.: Zawarcie aneksu do umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości
15:20 DEVORAN S.A.: Zawarcie umowy nabycia nieruchomości
20/05/21 21:43 DEVORAN S.A.: Zawarcie porozumienia o partnerstwie strategicznym
18/05/21 21:24 DEVORAN S.A.: Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości
15:18 DEVORAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
17/05/21 08:18  brak uprawnień Devoran planuje instalację 980 stacji ładowania do samochodów elektrycznych w ciągu 3 lat
14/05/21 19:43  brak uprawnień DEVORAN SA (16/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
16:30 DEVORAN S.A.: Zapłata za partię stacji ładowania samochodów elektrycznych
12/05/21 19:04 DEVORAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
06/05/21 18:06 DEVORAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
14:29 DEVORAN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 kwietnia 2021 roku
01/05/21 17:15 DEVORAN S.A.: Zawarcie istotnej umowy
30/04/21 22:43  brak uprawnień DEVORAN SA (15/2021) Odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu i powołanie nowego Prezesa Zarządu
22:38  brak uprawnień DEVORAN SA (14/2021) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej spółki Devoran S.A. oraz podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki.
22:35  brak uprawnień DEVORAN SA (13/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.