info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 09:15
kontakt
DEVORAN

Komunikaty

06/05/21 18:06 DEVORAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
14:29 DEVORAN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 kwietnia 2021 roku
01/05/21 17:15 DEVORAN S.A.: Zawarcie istotnej umowy
30/04/21 22:43  brak uprawnień DEVORAN SA (15/2021) Odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu i powołanie nowego Prezesa Zarządu
22:38  brak uprawnień DEVORAN SA (14/2021) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej spółki Devoran S.A. oraz podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki.
22:35  brak uprawnień DEVORAN SA (13/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
22:09  brak uprawnień DEVORAN SA (12/2021) Treść uchwał podjętych oraz niepodjętych na ZWZ spółki w dniu 30 kwietnia 2021 r.
19/04/21 16:36 DEVORAN S.A.: Zawarcie istotnej umowy
16/04/21 09:59 DEVORAN S.A.: Zawarcie istotnej umowy
15/04/21 14:15 DEVORAN S.A.: Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości
13/04/21 17:39 DEVORAN S.A.: Zakończenie współpracy z panem Wojciechem Mazurkiewiczem
12/04/21 17:20 DEVORAN S.A.: Zmiany w porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 kwietnia 2021 r.
10/04/21 11:56 DEVORAN S.A.: Żądanie wprowadzenia zmian w porządku ZWZ
06/04/21 09:48  brak uprawnień Devoran planuje budowę samowystarczalnego energetycznie resortu wypoczynkowego
08:59 DEVORAN S.A.: Zawarcie Porozumienia Inwestycyjnego