info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 06:25
kontakt
DEVORAN

Komunikaty

22/09/20 20:00  brak uprawnień DEVORAN SA (17/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Devoran S.A. wraz z projektami uchwał.
18/09/20 20:22  brak uprawnień DEVORAN SA (16/2020) Odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu i powołanie nowego Prezesa Zarządu
17/09/20 20:41 DEVORAN S.A.: Podpisanie umowy ze spółką Alternative Solar Solution.
28/08/20 23:29  brak uprawnień DEVORAN SA (15/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
31/07/20 19:08  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki DEVORAN S.A. na rynku NewConnect
30/07/20 20:15 DEVORAN S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19.
20:05 DEVORAN S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art.19.
19:53  brak uprawnień DEVORAN SA (14/2020) Podpisanie umowy z Animatorem Rynku.
29/07/20 10:52  brak uprawnień DEVORAN SA (13/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2020 roku
08:54 DEVORAN S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziałów w ogólnej liczbie głosów.
08:49 DEVORAN S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu udziałów w ogólnej liczbie głosów.
08:41 DEVORAN S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art 19 ust. 1 MAR.
23/07/20 12:33 DEVORAN S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art.19.
20/07/20 18:12  brak uprawnień DEVORAN SA (12/2020) Zmiana adresu siedziby Spółki.
17:47  brak uprawnień DEVORAN SA (11/2020) Powołanie Zarządu Emitenta i powierzenie funkcji Prezesa Zarządu.