info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 01:09
kontakt
MERCATOR

Komunikaty

30/03/21 09:08  brak uprawnień Mercator Medical ma umowę na dostawy rękawic za ok. 307,3 mln zł
08:59 MERCATOR MEDICAL S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
27/03/21 20:42 MERCATOR MEDICAL S.A.: Uchwały Rady Nadzorczej
24/03/21 18:48  brak uprawnień Zarząd Mercatora rekomenduje podniesienie minimalnej ceny w buybacku do 500 zł
18:39 MERCATOR MEDICAL S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18:29 MERCATOR MEDICAL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18:19 MERCATOR MEDICAL S.A.: Proponowane podwyższenie ceny minimalnej odkup akcji własnych
19/03/21 14:13  brak uprawnień Mercator Medical obserwuje podobne ceny rękawic w I kw. względem IV kw.
13:07  brak uprawnień Mercator chce przeprowadzić buyback w formie wezwania i zakończyć go na przełomie II i III kw.
17/03/21 20:14  brak uprawnień Mercator Medical chce przeznaczyć zysk netto za '20 w kwocie 312 mln zł na skup akcji własnych
20:10  brak uprawnień Mercator Medical może w '21 zdecydować się na rozwój nowego biznesu
20:02 MERCATOR MEDICAL S.A.: Planowany podział zysku za rok obrotowy 2020 i odkup akcji własnych
19:51 MERCATOR MEDICAL S.A.: MERCATOR MEDICAL S.A.
19:42 MERCATOR MEDICAL S.A.: MERCATOR MEDICAL S.A.
12/03/21 13:04  brak uprawnień Trzecia fala pandemii wspiera perspektywy Mercatora; świetne wyniki mogą utrzymać się jeszcze przez 2 lata (opinia)